Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

Дирекция "Бюро по труда" – Казанлък - СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 18.04.2019 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 18.04.2019 г.


БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

8

Лекари - пневмология и фтизиатрия, педиатрия, образна диагностика, нефрология, вътрешни болести, неврология и без специалност

Висше - Медицина, компютърни умения

1

Специализант по неврология

Висше - Медицина, компютърни умения

10

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра, компютърни умения

2

Медицинска сестра

Висше, полувисше - мед. сестра или акушерка

1

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра

5

Акушерка

Висше - акушерка, компютърни умения

1

Медицински лаборант

Висше - медицински лаборант, мед. сестра, акушерка, фелдшер

1

Психолог

Висше - Психология

1

Педагог

Висше - Специална педагогика

1

Учител по математика и информационни технологии

Висше - Математика и информатика

1

Кредитен специалист, банка

Средно, работи се 4 часа

1

Инженер, конструктор

Висше - машинен инженер, англ. и турски език, компютърни умения, стаж по професията

1

Старши експерт

Висше-строителен инженер, компютърни умения, стаж по професията

1

Лаборант

Висше, средно - желателно с химическа специалност

1

Регистратор в медицински център

Средно, компютърни умения

1

Детегледачка

Средно, 1 г. стаж

1

Обслужващ, магазин

Средно

3

Продавач-консултант

Средно

1

Продавач-консултант

Средно техническо

1

Касиер в магазин

Средно, опит

2

Получател, стоки в магазин

Средно

1

Сладкар

Средно, желателно с квалификация

1

Сервитьор

Средно, 1 г. стаж

2

Работник, кухня

Средно

2

Машинен оператор, пералня

Средно

2

Машинен оператор шиене на облекла

Основно, желателно с опит

5

Машинен оператор, навиване на конци и прежди

Средно, основно, начално

2

Апретурист-бояджия, влакна

Средно, основно, начално

1

Електромеханик

Средно - ел. техник, стаж по професията

1

Електромонтьор

Средно професионално, 3 год. стаж

1

Електромонтьор

Средно професионално - електроника, разчитане на ел. схеми, познанния по механика

5

Електрозаварчик

Средно, квалификация, опит

5

Шлосер 

Средно, опит

6

Машинен оператор, изтегляне на метал

Средно

1

Монтьор, ремонт на машини и оборудване

Средно, техническа специалност

16

Машинен оператор производство на експлозивни вещества

Средно

8

Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване

Средно

8

Електромонтьор

Средно - ел. монтьор

2

Монтьор, електронно производствено оборудване

Средно

10

Монтьор, металообработващи машини

Средно техническо - машинен монтьор

3

Стругар

Средно, технически умения

4

Стругар

Средно

5

Фрезист

Средно

9

Настройчик на ММ с ЦПУ

Средно техническо, 2 г. стаж

8

Машинен оператор, металорежещи машини

Средно

14

Монтажник, изделия от метал

Средно

1

Машинен оператор, металорежещи машини с ЦПУ

Средно

27

Работник, сглобяване на детайли

Основно, начално

3

Работник, сглобяване на детайли

Средно, основно, фирмено обучение

1

Автомонтьор

Средно, специалности в направление МПС, шоф. книжка кат. "В", 3 г. стаж като автомонтьор, компютърни умения

1

Шофьор, автобус

Основно, кат. "Д"

1

Шофьор, пощенски автомобил

Средно, кат. "С", 3 г. стаж

1

Водач, селскостопански машини

Средно, основно, кат. "В", "Ткт", желателно с опит

2

Тракторист

Средно, основно, квалификация "тракторист", кат. "Ткт"

3

Мияч, превозни средства

Средно, основно

5

Кофражист

Средно, 2 г. стаж, желателно говоримо владеене на англ. език

5

Арматурист

Средно, 2 г. стаж, желателно говоримо владеене на англ. език

2

Шпакловчик

Средно, желателно с опит

1

Тапицер

Средно, стаж

1

Машинен оператор, шиене на тапицерия

Средно

1

Заварчик

Средно, правоспособност за заварчик, стаж

10

Сезонен работник, земеделие

Без изисквания

7

Работник, озеленяване

Без изисквания

 ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" КАЗАНЛЪК 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1

Учител на деца със специални образователни потребности

Висше - специална педагогика, ресторантьорство

1

Главен архитект, община

Висше - магистър - строителни специалности, стаж

10

Сервитьор

Средно

7

Работник, консервна фабрика

Без изисквания

 ТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 18.04.2019 г. 

Дирекция "Бюро по труда" Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

 Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа. 

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592. 

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - КАЗАНЛЪК

БУЛ. "АЛ. БАТЕНБЕРГ" № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg