Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

ДАВИД Холдинг ще автоматизира техническото обслужване и ремонтите на оборудването в АЕЦ на АрменияArm-NPPВ първите седмици на новата година, в столицата на Армения Ереван, се състоя стартова работна среща на екипите от специалисти, които ще изпълняват проект за обезпечаване на АЕЦ на Армения със модерна и съвременна софтуерна информационна система за планиране и управление на техническото обслужване и ремонти.

Това е началото на съвместен международен проект на ДАВИД Холдинг АД и водещата българска компания в инженеринговите услуги в областта на ядрената енергетика Риск Инженеринг АД. Проекта се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз, със срок 24 месеца и е на стойност 1 262 699 лева.

Основните цели, които предстои да бъдат постигнати при изпълнението на проекта са:

осигуряване на пълна и подробна програма по обслужване на оборудването на АЕЦ на Армения;
обезпечаване на ефективно дългосрочно, средносрочно и годишно планиране на техническото обслужване;
управление на ремонтите и планиране на ефективни програми по обслужване;
разработване на процедури и методологии за анализ на тенденциите и резултатите от техническото обслужване;
реализиране на съвременна, модерна и ефективна софтуерна система за управление на оборудването и ремонтите;

Новият софтуер 1C:MRO е създаден от ДАВИД Холдинг АД на база модерната и доказана в практиката технологична платформа 1C:Enterprise 8 и отразява натрупания в областта на ядрената енергетика опит, като създава предпоставки за прилагане на най-добрите световни практики в областта.

Стартиралия проект, утвърждава ДАВИД Холдинг АД, като първокласен международен доставчик на комплексни специализирани софтуерни решения и ще осигури по-сигурна, по-ефективна и по-безопасна работа на АЕЦ на Армения.

 

coronavirus.bgloading...