Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

ДА НАРИСУВАШ ТОВА, В КОЕТО ВЯРВАШ!Споменът за Илия Бешков оживява в Художествена галерия - Казанлък на 27 март 2014 г., по време на Чудомирови празници. Бешков с 66 негови рисунки, карикатури и гвашове, предоставени от Художествена галерия "Илия Бешков" в Плевен.
Бешковият свят по многообразие и красота сам по себе си е пример и обяснение за смисъла на човешкото съществуване. Целият му живот и изкуство са един урок по истина. А остротата и безкромпромисната мисъл, сигурната ръка и точно око, душевната дълбочина, иронията и смехът, мъката и гневът са прицелени във враговете на човешката красота - която трябва да се защитава и от онези, които я погазват, и от тези, които не я забелязват.

Многото лица на Бешков ще останат обърнати с усмивка към публиката на Казанлък повече от месец:

Хуманистът Бешков: Основната вяра на учителя и художника е вярата в човека - но в човека, който изследва, обмисля, преценява действителността, вселената и своето място в нея. Сръчното, пъргаво и весело момче от плевенските села ще стигне в своето развитие до професор в Академията, в човек, който ще казва на учениците си: Рисувай! Рисувай! Рисувай! Ако нямаш молив - с клечка, ако нямаш клечка - с пръст! На бележник, на амбалажна хартия, на земя и сняг, на длан, на всичко, каквото ти попадне!" През целия си творчески път той търси синтез, обем; търси да измъкне образа от пространството, да го положи в няколко измерения и да го върне - но вече в света на рисунката. Неповторимият бешков "Закон на сферата", на сферичната перспектива - търсене на убежищните точки по обратния път на нашата визуалност - като да разрежеш ябълка, за да я погледнеш от всичките й гледни точки. Всичко е въпрос на дистанция - но тялото да остане вярно на своя център, на своето вътре. Силата на рисунката му е в нейния гравитационен център, в овладяването или по-скоро в баланса между центробежните и центростремителните сили - както в природата. Но и в изясняване на въображението, в чувството и мисълта на художника, които съпровождат това пътуване. "Той можеше да нарисува двама души, които си приказват - и всички милиарди хора ще дойдат, ще бъдат там" - казват приятелите му.

Бешков музикантът: Оркестърът на бръмбазъците! Това име идва от музикалните инструменти, на които е свирил Бешков заедно със своите приятели - дървени дудуци, кавали, окарини... Импровизаторският талант на художника, оригиналната, негова си музика, както и познаването на народната и класическата музика, го правят душа на всяка компания. (Има веяния сред общите им приятели, че вероятно в "Гуслар" казанлъшкият художник Иван Милев е нарисувал духа, темперамента и музиката на своя приятел.)

Бешков писателят - есеист, публицист, поет. Едва ли има българин, не чел "Словото на Бешков" (и в ранното му издание от 1965 г.,съставено от Ст.Сивриев и Ал.Гетман под редакцията на сина му Александър Бешков, и по-късните преиздавания). Като богатство на мисъл и мъдрост и по разнообразие на изразните средства той е сътворил поразяващи със своята афористичност статии, словесни портрети, есета, бележки. Пространства на мисълта му - безкрайни като в живописта, в рисунките и карикатурите му. Но най-пълно писателският му талант се разкрива в мислите за изкуството, в частност за карикатурата.

Бешков карикатуристът: С портретите на художниците Иван Милев, Пенчо Георгиев, Александър Божинов, Бешков всъщност се подготвя за най-силния раздел от своето творчество - карикатурата. И това е най-пълното и цялостно разкриване на същността и законите на този жанр. "Карикатуристът трябва да почита другите и да се надсмива над себе си - да бъде весел с всички, а да плаче насаме... той трябва да има дар, за да не завижда на другите. Злият не бива да се захваща с този опасен занаят, както на лошия не бива да се дава нож..." (Интервю с Илия Бешков,Сп. “Родна реч”, кн. 5, 1957 г.) "Чудно е, наистина, как тая карикатура, която показва и си служи със законите на изобразяването, се изплъзва от тия закони, нарушава ги и ни отвежда в един свят - смешен, нереален, неотговарящ на законите, разколебан в основите си, който свят все пак приемаме и се задържаме в него, смеем се, радваме се и харесваме. Ние се смеем - това е единственото условие да приемем карикатурата."

Илюстраторът: Известно е феноменалното умението на Бешков само чрез един щрих да създаде цял социален, битов или политически типаж. За него рисунката изчерпва и изкупва всичко в изобразителното изкуство. Сред най-известните са илюстрациите към книгата за Хитър Петър, още тези в списания и хумористични вестници от 30-те, 40-те и 50-те години на 20 век.

Приятели за художника:
"Тънко чувствителен, чувствен, любвеобилен" /Дечко Узунов/
"Бешков като българска мярка за измерението на чистота и почтеност." Светлин Русев
"Бешков сподели мъдростта си с жадните, раздаде сърцето си на човечните, сподели смеха си с тъжните, прие вината на сгрешилите, но никога не прости на тези, които не обичаха човека." Св.Русев
"Нашият" Иван Милев живее в квартирата на Илия Бешков, където той, на две крачки от неговото легло, рисува безпощадни карикатури, които Милев гледа с невинно учудване, а Бешков, без да знае защо, плаче пред неговите работи, залят от умиление.
"Цялото творчество на Бешков е смъртна присъда над грозотата" В.Ханчев

Самият Бешков:
"Истината, жизнената правда не стои като побит камък - канонизирана, за да може да я лови всеки некадърник, всеки ленив мозък! Тя тече като водата, тя има своите "агрегатни състояния", тя просмуква и храни цялото битие - тя е толкова явна, колкото и скрита. тя иска дух да я усетиш и откриеш, око и ръце - да я направиш."
"Само чрез острието на писеца изтича чувството и мисълта на художника най-ясно, най- прецизно и точно."

Елегантният хумор на Бешков, човешката мъдрост, вложена във всяка негова рисунка, богатата му култура и познание за вселената, философските лабиринти и виртуозния езопов изказ - едва ли някой може да обхване и определи мащабите на духа на една гениална личност!

Заповядайте на изложбата! 27 март 2014 г., 17.30 ч. И - очаквайте при съпреживяването й да ви се случи онова, което се случва обичайно при среща с големите таланти - очакваш да преоткриеш един автор, а откриваш един човек. Човек, който рисува това, в което вярва.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Търси на пазара:

от 24.01.2020


Автобусно разписание:Виж