Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Националния фестивал на руската поезия, песен и танци „Пусть всегда будет солнце” 2014 – 2015г.

РЕГЛАМЕНТ за провеждане на Националния фестивал на руската поезия, песен и танци „Пусть всегда будет солнце” 2014 – 2015г.
Публикувано от: Росица Младенова

Ф Е С Т И В А Л Ъ Т  С Е  П О С В Е Щ А В А  Н А  70  Г О Д И Ш Н И Н А Т А  О Т П О Б Е Д А Т А  Н А Д  Ф А Ш И З М А

Организатори на Фестивала

Фестивалът се организира от Национално Движение Русофили, със съдейстието на Фонд „Русский мир” – Москва, Национален съюз на читалищата и Национален съюз на българските музикални и танцови дейци.

Цели на Фестивала

–          Популяризиране на руската поезия, песен и танци;

–          Приобщаване на младото поколение към богатството на руската култура;

–          Създаване на интерес към изучаване на руския език;

–  Използване на Фестивалните изяви за мотивиране и стимулиране на българските деца да се включат във вокално – инструментални, танцови и поетични формации с руски репертоар;

Етапи на провеждане на Фестивала

Фестивалът се провежда на три етапа:

–  Първи етап – областен – месец април-май 2015г.

–   Втори етап –   зонален – /страната е разделена на шест зони/ – месец юни 2015г.

– Национален етап – месец септември 2015г. в рамките на програмата на Националния събор на приятелите на Русия – край язовир „Копринка” – община Казанлък.

Участници

За участие във Фестивала се допускат следните възрастови групи:

–          Предучилищни групи, изучаващи руски език

–          Ученици, които се състезават в три възрастови групи:

7-10г./ I- IV клас/;

11-15г. / V- VIII клас/;

16-19г. / IX- XII клас/;

Форма на Фестивала и направления на провеждане

Изпълнява се руски репертоар в оригинал.

Фестивалът има конкурсен характер и включва следните направления и жанрове:

–   Поезия – индивидуално рецитиране на руска класическа или съвременна поезия с продължителност до 3 минути;

–   Песни –   изпълнени от вокално – инструментални състави – дуети, трио, квартет, хор и индивидуални изпълнители. Няма ограничения в избора на жанра. Допускат се до две песни, с общо времетраене до 8 минути. При заявен голям брой участници в областния етап, журито има право да допусне само едно изпълнение.

–   Танци – изпълнение на характерни и съвременни руски танци с продължителност до 8 минути и до 12 танцьора.

–   Ученически духови оркестри и мажоретни състави – изпълнения на руски репертоар

Награждаване на участниците

Компетентно жури оценява участниците в отделните жанрове, отчитайки възрастовата група, подбор на репертоара, сложност на изпълнението, сценична реализация, костюм, общо художествено въздействие.

Всеки участник в областния етап на Фестивала получава грамота за участие.

Победителите – финалисти в областния етап получават диплом и право да се явят на следващия – зонален етап

Запобедители    - финалисти в зонален етап се определят 5 /петима/ участници, получили най голям брой точки /напомняме че зоните са шест/. Те получават диплом – зонален етап и право на участие в националния – заключителен етап на Фестивала.

На победителите от националния етап се връчват специални отличия от Национално Движение Русофили и съорганизаторите на Фестивала.

Заявки за участие в областния етап на Фестивала се приемат до 01 март 2015г. на адрес 1000 София, ул. „Г.С.Раковски” № 108 – Национално Движение Русофили на хартиен носител и на имейл rusofili@abv.bg, както и в областните структури на Национално Движение Русофили.

 

coronavirus.bg