Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Финансират се бизнес инициативи в подкрепа на биоразнообразието и защитените територии

Асоциация на парковете в България (АПБ) стартира процедури за набиране на проектни предложения по Програмата за финансиране на поддържащ биоразнообразието бизнес и Програмата за финансиране на механизми за защитените територии.
Програмата за финансиране на поддържащ биологичното разнообразие бизнес цели да подкрепи бизнеси, чиито стопански дейности водят до пряко опазване или възстановяване на биологичното разнообразие, или устойчиво ползване на екосистемите.

Асоциация на парковете в България финансира 60% от проекта, а кандидатите трябва да осигурят съ-финансиране от 40%, но изцяло като паричен ресурс. Максималната стойност на едно проектно предложение е 21 500 швейцарски франка. При проекти над тази стойност, АПБ предоставя до 12 900 швейцарски франка.

Общият размер на средствата за подкрепа на проекти по Програмата е 86 000 швейцарски франка.

Програмата за финансиране на механизми за защитените територии е насочена към Природните паркове „Врачански Балкан“ и „Българка” и защитена зона „Западна Стара Планина и Предбалкан“ от европейската екологична мрежа Натура 2000.

Програмата ще финансира дейности, които осигуряват изпълнението на основните цели на защитените територии - опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и природните ценности и там, където е допустимо, устойчиво ползване на екосистемите, развитие на устойчиви форми на туризъм и екологично образование и информираност.

Предоставеното финансиране е в размер до 21 000 швейцарски франка за проект. С програмата се цели бърза възвращаемост на средствата и съответно до 20% от печалбата на кандидатстващото юридическо лице, да бъде реинвестирана в мерки и дейности за опазване и възстановяване на биоразнообразието в съответния регион, където се реализира финансовият инструмент.

Генерираните средства ще се използват от Дирекции на природни паркове, РИОСВ, общини, НПО или бизнес чрез сключване на специален петгодишен договор за дарение под условие от страна на АПБ.

Общият размер на средствата за подкрепа на проекти по тази Програма е 126 000 швейцарски франка.

Проектните предложения трябва да обхващат периода 20 март - 20 август 2016 г.

Дейностите на проектните предложения трябва да се изпълняват в следните общини: Мъглиж, Казанлък, Павел баня, Карлово, Сопот, Антон, Пирдоп, Тетевен, Троян, Априлци, Севлиево, Габрово, Трявна, Белоградчик, Чупрене, Чипровци, Георги Дамяново, Монтана, Берковица, Вършец, Враца, Своге, Годеч, Костинброд

Крайният срок за подаване на формуляри в офиса на Асоциация на парковете в България е 10 февруари 2016 г.

информация: dariknews.bg