Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Над 1 милион лева приходи от нощувки през май

Казанлък от Високо

През месец май в област Стара Загора са функционирали 54 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 902, а на леглата - 3 694. В сравнение с май 2015 г., общият брой на местата за настаняване (функционирали в областта през периода) намалява с 8.5%, ана леглата в тях - с 1.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2016 г. в областта е 31 519, или с 6.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 11.0%) се наблюдава в местата за настаняване с 3,4 и 5 звезди.

През май 2016 г. в местата за настаняване с 3,4 и 5 звезди са реализирани 79.6% от общия брой нощувки на чужди граждани и 29.8% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 20.4 и 70.2%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през месец май са 11 244, или със 7.0% по-малко в сравнение със същия месец на 2015 година. От всички пренощували лица 80.2% са българи, като по-голямата част от тях (55.2%) са нощували в местата за настаняване с 3,4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.6 нощувки. Пренощувалите чужденци са 2 231 като 88.4% от тях са нощували в местата за настаняване с 3,4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.0 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване е 29.9% като тя е по-висока в местата за настаняване с 1 и 2звезди (36.1%), в сравнение със заетостта в местата за настаняване с 3, 4 и 5звезди (23.3%). Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата се увеличава с 0.4 процентни пункта, като при местата за настаняване с 1 и 2 звезди увеличението е с 3.3 процентни пункта, докато при местата за настаняване с 3,4 и 5 звезди се наблюдава намаление с 2.2 процентни пункта.

Приходите от нощувки през май 2016 г. достигат 1 148 539 лв., или с 22.3% по-малко в сравнение с май 2015 година. Регистрирано е намаление на приходите както от чужди граждани - с 43.4%,така и от български граждани - със 7.7%.

dariknews.bg