Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

Военни , войници , стрелби , полигон , състезание

О Б Я В А за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс през 2019 г.

Военно окръжие – Стара Загора Ви информира, че със заповед № ОХ182/19.02.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за Сухопътните войски и Военноморските сили за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс.
Кандидатите за длъжностите за приемане на служба в доброволния резерв трябва да отговарят на следните изисквания (чл. 24, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България) :
- да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
- да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв;
- да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
- да не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинирано наказание „уволнение”;
- да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв;
- да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация.

Срок за подаване на документите - до 30.10.2019 г.

Кандидатите могат да подават документи във Военно окръжие – Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис I“ № 55

ПРОДЪЛЖАВА ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ

за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина за военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните Стара Загора, Казанлък, Хасково, Сливен, Ямбол, Пловдив, Карлово, Плевен, Шумен, Благоевград, Враца, Асеновград, Мусачево, София и Смолян

Военно окръжие – Стара Загора Ви информира, че със заповед № ОХ 176/15.02.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни войнишки длъжности за Сухопътните войски.

Кандидатите за участие в конкурса за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина трябва да отговарят на следните изисквания :
- да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
- да са годни и психологически пригодни за военна служба;
- да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
- да не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинирано наказание „уволнение”;
- към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 28 години, а лицата, отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и Въоръжените сили, не по-възрастни от 41 години.

Срок за подаване на документите - до 22.03.2019 г.

Кандидатите могат да подават документи във Военно окръжие – Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис I“ № 55

Обявен е конкурс за 185 войнишки длъжности в Сухопътните войски

Със заповед на министъра на отбраната е обявен конкурс за заемане на 185 вакантни войнишки длъжности във военните формирования на Сухопътните войски в градовете София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Плевен, Шумен, Благоевград, Сливен, Асеновград, Смолян, Пловдив и с. Мусачево. До 22 март 2019 г. кандидатите, завършили граждански средни или висши училища, трябва да подадат лично писмено заявление за приемане на военна служба до командирите на военните формирования чрез структурите на Централното военно окръжие. Конкурсът ще се проведе за времето от 13 до 21 май 2019 г. и включва изпит по физическа подготовка, тест за проверка на общата култура на кандидатите и събеседване.

Във военно формирование 28610 – София са обявени 5 вакантни войнишки длъжности за шофьори, специалисти по комуникационни системи и мрежи и др.

40 са обявените вакантни войнишки длъжности във военните формирования на Втора механизирана бригада в градовете Стара Загора, Хасково и Ямбол. Там се търсят оператори на безпилотен летателен апарат, механик-водачи на МТЛБ, мерачи, шофьори на БТР, радиотелеграфисти, химик-разузнавачи и др.

Във военните формирования на 61-ва механизирана бригада в Карлово и Казанлък са обявени 40 войнишки длъжности за механик-водачи на БМП, автоматчици, гранатометчици, шофьори и др.
23 са обявените вакантни войнишки длъжности във военните формирования на Единния център за начална военна подготовка в Плевен и Шумен. Там се търсят специалисти по експлоатация на комуникационни системи и мрежи, химик-разузнавачи, специалисти по счетоводен отчет на финансовите и материалните ресурси, радиооператори, радиотелеграфисти, радиотелефонисти и др.

Във военните формирования на Бригадното командване в Благоевград и Враца са обявени 12 войнишки длъжности, в 4-ти Артилерийски полк в Асеновград – 10; в Алпийския полк в Смолян – 10, във военно формирование 42 600 – Мусачево също 10.

15 са обявените войнишки длъжности във военно формирование 26 240 – Сливен. Те са за механик-водач на танк Т-72, мерач на танк Т-72, шофьори, оператори по информационно осигуряване и др.

В 110-ти логистичен полк в Пловдив са обявени 20 войнишки длъжности за шофьори, готвачи, оператори на комуникационно-информационна техника, радиотелеграфисти и др.

Условията, на които трябва да отговарят кандидатите, и необходимите документи са посочени в обявата, публикувана на 21 февруари 2019 г. в рубриките „Документи“ - „Обяви“ в интернет страницата на Министерството на отбраната.

Освен на посочените в обявата телефони, кандидатите за участие в конкурса могат да получат допълнителна информация и на телефона на националната кампания „Бъди войник“: 0700 20 407.
Kандидатите за участие в конкурса подават документите си във военните окръжия по постоянния им адрес, като жителите на област Стара Загора подават документи във Военно окръжие – Стара Загора на адрес  :

гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис I” №55.

Линк към обявата и длъжностите:
http://www.comd.bg/…/publi…/zapovedi/mo/priem_sv_02.2019.pdf

НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ „БЪДИ ВОЙНИК” на МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

В Стара Загора ще се състои Национална информационна кампания "Бъди войник" под наслов вижте отблизо Българската армия. Информационата кампания се прави от Министерство на обраната и ще се състои на 7 февруари 2019 годиниа. Ето и каква е програмата:

15:00 часа – Информационна борса за набиране на войници и матроси за Българската армия – фоайе на Драматичен театър „Гео Милев”

15:00 часа - Статичен показ на военна техника, демонстрация на образци за въоръжение  и оборудване – Централната алея в парк „Пети октомври”

18:30 часа - Концерт в Драматичен театър „Гео Милев” - Стара Загора на Гвардейския представителен духов оркестър и Представителния ансамбъл на Въоръжените сили

За всички желаещи, входа е свободен!


Вакантни длъжности за войници
Военно окръжие – Стара Загора информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 253 вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Сухопътни войски. От тях:

- Във военно формирование 48430-Стара Загора – 20 вакантни длъжности;
- Във военно формирование 54230-Стара Загора – 15 вакантни длъжности;
- Във военно формирование 54140-Стара Загора – 10 вакантни длъжности;
- Във военно формирование 34840-Карлово – 50 вакантни длъжности;
- Във военно формирование 22180-Казанлък – 20 вакантни длъжности;
- Във военно формирование 38640-Казанлък – 10 вакантни длъжности;
- Във военно формирование 52740-Хасково – 15 вакантни длъжности;
- Във военно формирование 26240-Сливен – 20 вакантни длъжности;
- Във военно формирование 52590-Ямбол – 5 вакантни длъжности;
- Във военно формирование 54100-Ямбол – 15 вакантни длъжности;
- Във военно формирование 28610-София – 15 вакантни длъжности;
- Във военно формирование 24490-Асеновград – 20 вакантни длъжности;
- Във военно формирование 42600-Мусачево – 13 вакантни длъжности;
- Във военно формирование 28330-Смолян – 25 вакантни длъжности.
 
Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:
1. Да имат завършено средно или висше образование.
2. Към датата на подписване на договора за военна служба да не са по-възрастни от 28 години (41 години-за тези, били на военна служба).
3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба.
4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
5. Да нямат друго гражданство.

Кандидатите, които имат постоянен адрес в област Стара Загора, подават писмено заявление във Военно окръжие – Стара Загора в срок до 14.08.2018 г.
За повече информация кандидатите да посетят Военно окръжие – Стара Загора, ул. “Свети Княз Борис I” №55.

Военно окръжие – Стара Загора уведомява, че със заповед на министъра на отбраната са обявени 62 (шестдесет и две) вакантни длъжности за войници, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина :
 
За гр. София - 30 вакантни длъжности
За с. Горна Малина (област София) - 25 вакантни длъжности
За с. Мокрен (област Сливен) - 7 вакантни длъжности


Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания :

1. Да имат средно образование ;
2. Да не са по-възрастни от 28 години ;
3. Да са годни за военна служба ;
4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията ;
5. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер ;
6. Да нямат друго гражданство, освен българско ;
7. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание "уволнение" ;
8. Да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната ;
9. Да  са психологично пригодни.

На военна служба могат да се приемат и лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), отговарящи на изискванията с изключение на т. 2, ако:
- не са били освободени по дисциплинарен ред;
- към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността;
- кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването от военна служба (кадрова военна служба).

За повече информация желаещите да посетят Военно окръжие – Стара Загора на адрес :
гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис I” № 55
от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа в работни дни.
Военно окръжие – Стара Загора уведомява, че със заповед на министъра на отбраната са обявени 9 (девет) броя стипендии за студенти, обучаващи се в редовна форма във висшите училища в страната и чужбина по специалност „Медицина”, за изпълнение на военна служба в Българската армия.
Краен срок за завършване на обучението, не по-късно от 2023 г.
Размерът на стипендията е 300 лева на месец.
Подаване на заявления по образец във военното окръжие или във Военномедицинска академия, не по-късно от 11.05.2018 г.

Кандидатите за стипендии трябва да отговарят на следните изисквания :

1. Да не са по-възрастни от 25 години към 31 декември в годината на кандидатстване за стипендия и да се обучават в редовна форма по специалност „Медицина” във висшите училища, акредитирани съгласно изискванията на Закона за висшето образование;
2. Студентите в първи курс да имат среден успех от първия семестър не по-нисък от „добър 4,00“, а в случай, че са студенти от втори и по-горен курс, да са постигнали през предходната година среден успех не по-нисък от „добър 4,00“;
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
4. Да са граждани  на Република България и да нямат друго гражданство;
5. Да не страдат от психични заболявания, удостоверени по съответния ред;
6. Да не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“.
 
За повече информация желаещите да посетят Военно окръжие – Стара Загора

на адрес гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис I” № 55
от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа в работни дни.
Набиране на кандидати желаещи да получат начална военна подготовка през 2018 г.
О  Б  Я  В  А
за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на Въоръжените сили на Република България без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка през 2018 г.
Военно окръжие - Стара Загора Ви информира, че приема документи на кандидати за обучение по начална военна подготовка.
Обучението ще се проведе, както следва:

Структура провеждаща курса „Начална военна подготовка“

Период за обучение

Срок за подаване на документи

Единен център за начална подготовка (ЕЦНП)-Плевен

12.03-05.04.2018 г.

16.02.2018 г.

01.10-26.10.2018 г.

17.08.2018 г.

Национален военен университет „Васил Левски“-Велико Търново

10.04-04.05.2018 г.

26.02.2018 г.

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“-Варна

23.07-17.08.2018 г.

08.06.2018 г.

Кандидатите по чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България трябва да отговарят на следните изисквания:

  • да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
  • да са годни и психологически пригодни за военна служба;
  • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
  • срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

За времето на обучението на кандидатите се осигурява:

  • настаняване, хранене и униформа;
  • безплатно медицинско обслужване;
  • задължително застраховане.

За повече информация, моля посетете Военно окръжие – Стара Загора на адрес : гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис I” №55.

 
Банер

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

За повече информация, моля посетете Военно окръжие – Стара Загора на адрес : гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис I” №55.

ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Търси на пазара:

от 21.02.2020


Автобусно разписание:Виж