Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

СРЕЩА НА СИСТЕМАТА НА ТЪРГОВСКИТЕ ПАЛАТИ С БИЗНЕСА ОТ РЕГИОНА

Казанлък от Високо

На 13 Март 2018 г., от 11:00 ч., в ИНФОЦЕНТЪР „ИСКРА“, на ул. Искра № 4, гр. Казанлък, ще се проведе Традициона среща с бизнеса и местните органи на властта.


Организатори са Община Казанлък и Казанлъшка търговско-промишлена палата.

Целта на форума е да съдейства за засилване на взаимодействието и съвместна работа между бизнеса, местните власти, държавната администрация, научните среди, банки и др.

Участие ще вземат представители и експерти от:
• Министрерство на икономиката - г-н Александър Манолев, заместник министър
• местна власт - кмета на гр. Казанлък - г-жа ГалинаСтоянова
• Българска Търговско-промишлена палата - г-н Цветан Симеонов, Председател на БТПП
• Казанлъшка Търговско-промишлена палата - г-н АнгелСкендеров,Председател на КзТПП и г-н Йордан Игнатов, Гл. секретар на КзТПП
• Регионален академичен център към БАН - с регионален координатор г-н Владимир Чучумишев
• ИАНМСП с регионален представител г-н Иван  Сотев
• г-н Бальо Динев - Изп. Директор на "ДАВИД ХОЛДИНГ" АД
• предприемачи - представители на бизнеса, банки и др.

На форума ще бъдат представени:
• Възможностите за развитие на местния бизнес, предложения за инвестиции
• Що е то дигитална трансформация.
• „Системата на търговските палати в услуга на бизнеса“.
• „Национална академична мрежа на БАН и възможности за взаимодействие с бизнеса“, в частност „Регионален Академичен Център на БАН – Казанлък “
• „Актуални дейности за МСП“

Регионалната палата и БТПП ще представят дейностите, услугите и Арбитражния съд на Единната система Търговски палати в България.
В дискусията, представители на местния бизнес, ще направят анализ на пречки за развитието му и ще направят предложения за подобряване на условиата за бизнес, зависещи от администрацията.

Поканваме Ви, да се включите в събитието, където да обсъдим заедно насоки за подобряване на бизнес средата в региона.

Казанлъшка Търговско Промишлена палата