Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Вторият транш с хранителни помощи продължава и през месец май 2018

БЧК

Български Червен кръст - Областна организация Стара Загора продължава с раздаването на Втория транш с хранителни помощи през месец май 2018.

Временен пункт – КАЗАНЛЪК , жк „Изток" бл.1,общински клуб "Кап. Петко Войвода"
Период на подпомагане: 04.05.2018 г. – 11.05.2018 г., като 7-ми май е почивен ден след официален празник и неработен ден на временен пункт Казанлък – град!
РАБОТНО ВРЕМЕ: 17:00 – 19:30 часа

ВТОРИ ТРАНШ - Видове и количества хранителни продукти

Продукти

кг

вид продукт - единична опаковка

грамаж

количество

общо

1

Лютеница по 0,500 кг

0,500

4

2,000

2

Доматено пюре по 0,400 кг

0,400

2

0,800

3

Грах – зелен стерилизиран по 0,800 кг

0,800

4

3,200

4

Рибни консерви по 0,160 кг

0,160

7

1,120

5

Леща по 1 кг

1,000

7

7,000

6

Пчелен мед по 0,500 кг

0,500

2

1,000

7

Бисквити по 0,200 кг

0,200

6

1,200

 Общо в кг:

16,320

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:
Храната се получава лично - при представяне на лична карта, или от упълномощен представител с пълномощно, подписано от правоимащото лице, коeто остава в БЧК!
За правоимащи деца храната се получава от упълномощено лице след представяне на Административна заповед за настаняване на детето по Закона за закрила на детето, или Съдебно решение за настаняване на детето, заверени копия от които остават в БЧК.  

Групите правоимащи лица, подлежащи на подпомагане по хранителната програма.

•    Лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през  отоплителен сезон 2015/2016г.;
•    майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към м. октомври 2016 г.;
•     лица и семейства, получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2016/2017г.;
•    лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към м.октомври 2016 г.;
•    лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение към м.октомври 2016 г.
•    Лица с установени 90 %трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лв. към м. февруари 2017 г.
•    Лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл.8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), към месец февруари 2017 г. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: