Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Община Казанлък разширява услугата „Топъл обяд“

топъл обяд

Община Казанлък  предприема стъпки за разширяване на обхвата на предоставяната социална услуга по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Казанлък“.
Считано от 02.05.2018г., сряда до 10.05.2018 г., четвъртък, всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:00 ч. в Домашен социален патронаж на ул.,,Отец Паисий Хилендарски“ № 3, гр. Казанлък ще бъдат приемани заявления от следните целеви групи:

· Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
· Лица, с доказана липса на доходи и техни близки, които се грижат за тях, установено от Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Казанлък;
· Самотно живеещи лица и семейства, с минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;
· Скитащи и бездомни деца и възрастни;
· Лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

След сключване на допълнително споразумение към основния договор между Община Казанлък и Агенция за социално подпомагане по проекта одобрените за потребители на услугата лица ще получават обедно меню - супа, основно ястие и хляб, а в допълнение - индивидуално консултиране и съдействие за:
- възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на община Казанлък, включително и такива, финансирани от Европейския социален фонд;
- временен подслон на бездомни хора, достъп до здравеопазване и образование, управление на семейния бюджет, съвети за здравословно и балансирано хранене.

Пресцентър на община Казанлък

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Търси на пазара:

от 21.02.2020


Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: