Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Димитър Маргаритов, председател на КЗП: „Уязвимите групи потребители са изложени на повече опасности при по-рисковите способи за продажба”

Димитър Маргаритов, председател на КЗПХората от уязвими групи като по-възрастните, подрастващите, със здравословни или финансови проблеми по-лесно могат да станат жертва на некоректни търговци, които практикуват най-рисковите способи за продажба. Сред тях са търговията по време на презентации в зали и на открито, договорите след телефонни позвънявания и сделките във виртуалното пространство. Най-чувствителни са секторите на телекомуникационните и финансовите услуги, както и на продуктите за подобряване на здравословното състояние.     

„Различни са причините, но има групи потребители, които са изложени на повече рискове в ежедневното им съприкосновение с търговците. Те по-лесно се доверяват и същевременно търсят в покупката на една стока или в предоставянето на една услуга не само материалния, чисто потребителския ефект, но и някакъв друг. Той понякога може да е свързан с емоция, друг път – с някаква необходимост. Търговците се възползват от тези специфики и прилагат различни прийоми, които целят да привлекат вниманието на тези потребители и да бъде направен разход”, коментира председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов пред „Дарик” радио.

Изкушени по една или друга линия на тяхната уязвимост, такива потребители могат да стигнат до неизгодна за тях сделка. От това да се окажат с ненужна покупка, през това да се сдобият с различен по характеристики от представяните продукт до утежняващ финансовото им състояние заем. „Ако потребителят от уязвимата група „лошо финансово състояние” е прибегнал до вземането на кредит, това може, вместо да подобри, допълнително да влоши състоянието му”, даде пример Маргаритов. 

Посочените обстоятелства и предвидената в закона по-висока защита на такъв тип потребители са причините за поставения по-специален акцент върху темата от страна на Комисията. „Освен контролната дейност и санкциите, считаме че трябва да има и информационни кампании, които да обърнат внимание на хората със съвети и основни проблеми, които ние сме срещнали и сме се постарали да разрешим. По този начин биха се намалили случаите, в които подобен тип нарушения ще засягат хора в по-уязвимо социално и лично положение”, изтъкна председателят на КЗП.

Маргаритов предупреди, че попадането в една или друга уязвима група може да е резултат и от грешно потребителско решение. „Възможно е един разумен, средностатистически потребител в даден момент да се окаже в състояние, което по-скоро го насочва към прибягването до такъв тип стоки или услуги, които впоследствие ще се окаже, че за тях са една неизгодна сделка. Затова предупреждаваме хората, дори при спешна необходимост, макар и в условията на по-голямо напрежение, да обмислят своето решение преди да пристъпят към извършването на определен потребителски разход”, обясни той. Според него е възможно и обратното: „Ако сте били в ситуация, в която сте направили грешна стъпка, впоследствие – в резултат и на това, че сте били подпомогнати от контролен орган или сте получили навреме правилния съвет, за в бъдеще да бъдете сред хората, които са по-недоверчиви и по-трудно биха могли да бъдат изкушени от на пръв поглед примамлива оферта.

Според председателя на КЗП информираността е много важна, за да се промени в положителен смисъл потребителското поведение на хората от уязвимите групи. „От друга страна, дейността на контролните органи, в това число и на Комисията за защита на потребителите, би могла да способства за това както самите потребители да знаят по-добре правата си, така и търговците да ограничат своето негативно въздействие върху тези хора”, каза още той.