Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

От началото на 2019 г. общественият посредник на Казанлък Гинка Щерева ще възстанови изнесените приемни в населените места"

Гинка Щерева - клетва омбудсман 29.11.2018Гражданите на Казанлък са свикнали с присъствието на обществения посредник и в четирите месеца, в които институцията не функционираше, има подадени 13 писмени жалби.

Това каза общественият посредник Гинка Щерева. В този смисъл тя поясни, че констатацията за работата на обществения посредник трябва да бъде процентното съотношение между успешно приключили жалби с негово съдействие към общия брой на подадените жалби. Още през новата календарна година ще бъдат възстановени и изнесените приемни в населените места.

Основни приоритети в работата на обществения посредник на Казанлък в новия мандат ще бъдат повишаване на гражданската култура по отношение на опазване на общественото имущество. „Това е в отговор на някои събития, които се случиха в Казанлък. Идеята е да бъдат дефинирани права и задължения както на Общинска администрация, така и на гражданите”, каза Щерева. Тя посочи, че ще продължи да работи в насока усъвършенстване на механизма на взаимодействие с териториалните поделения на всички държавни институции, на доставчиците на комунални услуги на територията на община Казанлък, а също и взаимодействие с неправителствените организации.
„Основен акцент и в по-нататъшната ми работа ще бъде надграждането на институцията на обществения посредника като основен защитник на правата и задълженията на гражданите и сред групата на подрастващите”, каза още Гинка Щерева. В тази насока има разработени нови проекти, които ще бъдат реализирани с младите хора. В този смисъл Щерева определи като успешен проекта за финансова грамотност на подрастващите, който ще бъде продължен и през следващите години.

В новия си мандат общественият посредник на Казанлък възнамерява да работи и по идейни проекти, провокирани от самите ученици в различните училища. „Съществуват много проблеми свързани със Закона за управление на етажната собственост и особено по отношение на приходно-разходната част. Вече имам уговорка с Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм, където ще работим в насока да се създаде книга на етажната собственост, която касае именно приходите и разходите, съобразени с нормативната уредба”, каза още Щерева. За Художествената гимназия също е разработен проект, за създаване на Ескейп стая, която да е свързана и с културните институции в града.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:


Банер

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Търси на пазара:

от 17.05.2019

Автобусно разписание:Виж