Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Общински конкурс за ученици в памет на 23 пехотен Шипченски полк

Общински конкурс за ученици в памет на 23 пехотен Шипченски полкОБЩИНА КАЗАНЛЪК И ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ОРГАНИЗИРАТ ОБЩИНСКИ КОНКУРС НА ТЕМА: „УЧАСТИЕТО НА МОЯ РОД В РЕДОВЕТЕ НА „23 ПЕХОТЕН ШИПЧЕНСКИ ПОЛК“ ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНИТЕ ЗА ОБЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ. РОДОСЛОВНО ДЪРВО“
Конкурсът има за цел:


- да провокира младите хора на община Казанлък да проучат славното минало на своя род и семейство и да се запознаят с историите на своите предци, взели участие в освободителните борби за България;

- Да мотивира творческото развитие на подрастващите да пресъздадат личните семейни истории в стихотворения, есета, рисунки, родословно дърво и др.

- Да стимулира младите казанлъчани да открият велики истории и покажат, че са достойни наследници на смели казанлъчани, допринесли за обединението на България;

- Да стимулира развитието на детския талант в областта на историческото наследство, изобразителното изкуство и литературното творчество;

- Да създаде подходяща атмосфера за изява на талантливите млади казанлъчани;

- Да се формира у подрастващите национално самосъзнание и самочувствие, че са наследници на славни бойци за свобода;

- Да се популяризира ролята и значението на  славния „23 ПШП“

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ:


Конкурсът е отворен за всички ученици на територията на община Казанлък

Провежда се в три направления:

I НАПРАВЛЕНИЕ: Литературно творчество

1. Авторите могат да участват в конкурса с разкази, есета и стихотворения, лично творчество

2. Всеки автор може да участва с една творба

3. Творбите се изпращат в 2 ( два ) екземпляра на хартиен носител

II НАПРАВЛЕНИЕ: Изобразително изкуство - рисунка

1. Техника и формат  без  ограничения

Всеки автор може да участва в конкурса с по една творба.

III НАПРАВЛЕНИЕ: Родословното дърво на моето семейство . Участието на моя род в редовете на „23 ПШП“ по време на войните за обединението на България – Родословно дърво

1. Всеки участник пресъздава по интересен и оригинален начин родословното дърво на своя род, като започне от предците си, участвали в редовете на „23 ПШП“ по време на войните за обединението на България и стигне до себе си като един съвременен и горд потомък на рода си.

2. Родословното дърво може да бъде изработено като макет, апликация, колаж и други техники по избор.

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ ЗА ТРИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

първа възрастова група – I – IV клас

втора възрастова група – V – VIII клас

трета  възрастова  група – IX – XII клас

Изпратените  творби  за  конкурса  са  индивидуални  и  трябва да съдържат следната  информация:

трите имена на автора, възраст, точен адрес
учебно заведение, клас /училище, ЦПЛР, читалище, клуб, школа /
телефон и e-mail  за връзка

Творбите със задължителната информация за участника да бъдат изпратени  в  добре  затворен  плик.

СРОК  ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ: НАЙ-КЪСНО ДО 10.05.2019 г.

НА АДРЕС: Гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ №6

Гише №2 – Деловодство

За конкурса „УЧАСТИЕТО НА МОЯ РОД В РЕДОВЕТЕ НА „23 ПЕХОТЕН ШИПЧЕНСКИ ПОЛК“ ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНИТЕ ЗА ОБЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ. РОДОСЛОВНО ДЪРВО.“

Лице за контакт – Румяна Сандалова, тел.0878799241               

- Творби, изпратени след посочения срок, както  и  неотговарящи  на  условията  за  участие, не се класират.

- Журирането ще се осъществи през месец май 2019 г.

- Творбите не се връщат.

- Информацията  за  класираните  участници  ще  бъде  публикувана  на  сайта на Община Казанлък.

- С участието си в конкурса се съгласявате всички данни / имена, години, клас, училище, снимки и др./, свързани с участниците и техните творби да се заснемат и публикуват в електронни и печатни медии с нетърговска цел само и единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящата изява.