Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Изработват се нови правила за управление на етажната собственост

Гинка Щерева - клетва омбудсман 29.11.2018

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще изработи нови правила за управление на етажната собственост, които да доведат до по- качествена поддръжка на сградния фонд и въвеждане на механизми на контрол за лицата, предоставящи услугите на професионално управление на етажната собственост.
В срок до 15 април 2019 г. на електронна поща:  zues2019@mrrb.government.bg могат да бъдат подавани предложения, експертни мнения и коментари за промени в разпоредбите на Закона за управление на етажната собственост. Те ще бъдат разгледани и обсъдени при подготовката на изменения в закона.

С предложенията се цели да бъдат направени изменения и допълнения на отделни разпоредби в ЗУЕС с цел постигането на по-голяма прецизност, както по отношение на правомощията и задълженията на етажната собственост, така и относно осъществяването на контрол при изпълнението на тези задължения.

Живущите в режим на етажна собственост от град Казанлък, могат да се обърнат и към Обществения посредник за внасяне на предложения на e-mail: ombudsman_kazanlak@abv.bg, както и в приемната на бул. "Александър Батенберг"4, ет.3 до 10.04.2019г.

Приемно време на Обществения посредник: вторник, сряда и четвъртък от 10:00 до 12:00ч и от 14:30 до 16:30ч.

ГИНКА ЩЕРЕВА
Обществен посредник на община Казанлък
тел.: 0431 98 340