Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Седем години и повече от 20 книги благодарение на Община Казанлък


Излезнаха първите три книги по проект по Програмата на Община Казанлък за финансиране книги на казанлъшки автори и важни за Казанлък издания през 2019 година.

Този път освен обичайните заподозрени и абонати на програмата Румен Денев и Петър Марчев, пари бяха дадени и на Цветан Павлов, за неговите разкази свързани с историята на казанлъшкия край. Петър Марчев отново се е вторачил в демоните на нашето всекидневие докато Румен Денев от висотата на своя политически Олимп анализира вокалното начало в истинската Поезия.

От постъпили общо 7 литературни произведения в обявения срок от 05.03.2019 г. до 05.04.2019 г., Комисията по Програмата за финансиране на казанлъшки автори и важни за Казанлък издания е одобрила за финансово подпомагане с общо 3 000 лв., предвидени в културния календар, следните 3 творби:

„Царичина и още 13 световни мистерии“ – сборник публицистика с автор Петър Марчев;

„Вокалното стихосложение“ – литературоведческо изследване с автор Румен Денев;

„Контури и личности (Казанлъшки етюди)“ – проект от област „Краезнание“ с автор Цветан Павлов.

Решението е взето след заседание на 24-и април, т.г., на Комисия, определена със заповед на Кмета на Община Казанлък № 566/17.04.2019 г. във връзка с обявената сесия по Програмата. Комисията на конкурсната сесия за тази година, в която нямат право на участие кандидатствали за финансиране автори, бе в следния 5-членен състав:

Добрина Матова – директор на ЛХМ „Чудомир“;
Виолета Бончева – член на Съюза на българските писатели, Стара Загора;
Керка Хубенова – член на Съюза на българските писатели, Стара Загора;
Борис Минков – редактор и рецензент на издателство „Жанет 45“, Пловдив;
Снежана Маринова – краевед, Регионална библиотека „Захарий Княжески“, Стара Загора.
„Вокалното стихосложение” е изследване, което хвърля светлина върху „лабораторията” на поетическата метафония от гледна точка на твореца, като по този начин е направен опит да се потвърди тезата, че звукописът е съзнателна творческа стратегия.

Представени в резюмиран вид, изводите от изследването са следните:

1. Звуковата организация на стиха, включваща метриката, римата, алитерацията, асонанса, паузата, цезурата и пр., е външна форма на поетическата реч и има за роля психосоматичното сугестивно въздействие. Звуковата организация сама по себе си няма понятиен смисъл, а е средство за вдъхновяване на читателя (слушателя) при възприемане на съдържателните образи мисли.

2. Вокалното стихосложение е ново изобретение, неизползван досега принцип на акцентна метафония, която се превръща в организиращ фонетичен механизъм при поетическата реч.

3. Въздействието на последователно ударените еднакви вокали в сингматичния ред, тяхното редуване и монотонно отекване в паметта на читателя (вокално ехо) има сугестивни цели, каквито са целите на метриката, римите и алитерациите, на метафонията въобще, което е своего рода легофонична „партитура” за времевия поток на поетическата реч при такива характеристики.

4. Сами по себе си гласните звукове нямат смисъл като отделни фонеми, но тъй като могат да се асоциират с определени междуметия, то външната звукова форма при вокалното стихосложение става вътрешна по асоциативен път – заради емоционалните препратки.

Петър Марчев е автор на 10 книги с белетристика, поезия и публицистика, както и на няколко документални филма; в производство е пълнометражният му игрален филм „Апокалипсис до поискване“.

Неговата най – нова книга „Царичина и още 13 световни мистерии“ представлява сборник от 14 документални истории, разказани в духа на сензационното четиво, без от това да пострада историческата истина. Всички те са публикувани в съботните броеве на вестник „Труд“ и в „168 часа“ през последните години, привличайки интереса на многохилядна читателска аудитория. Като историята за Царичина влезе в Топ 25 на най-четените текстове в електронното издание на „Труд“ за 2014.

Средствата от продажбата на тази книга ще бъдат използвани за довършване на филма „Апокалипсис до поискване“, базиран на действителни събития – драматичните обгазявания на Старозагорски регион, които поставиха на карта живота на 300 000 души. Тази мрачна страница все още не е затворена!

информация: vestnikiskra.com

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

Културен афиш:

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: