Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Захари Захариев:Опитваме се да прави всичко възможно Казанлък да бъде чист европейски град

 Казанлък. Захари Захариев е ръководител на звено „Сметосъбиране, сметоизвозване и третиране на твърди битови отпадъци и озеленяване” в община Казанлък. Кореспондент на радио “Фокус” –Велико Търново разговаря с него за грижите, които общината полага за тревните площи и чистотата в града .


“Фокус” : Г-н Захариев, как работи звено „Сметосъбиране, сметоизвозване и третиране на твърди битови отпадъци и озеленяване” в община Казанлък?
Захари Захариев :
Политиката на община Казанлък по въпросите за чистотата и озеленяването е да се доближи максимално до ефективното извършване на тази дейност. В последно време всички сме свидетели на засилен интерес по опазване на околната среда, а това е важно за всички ни. Дейността по сметосъбирането и сметоизвозването се управлява от единен център в сградата, където се помещават служителите от звеното. Организирани са екипи, които работят с непрекъсваем режим. По оценка на колеги от други общини, работата и организиране дейността на служители ни е много добра. През последните две години, в които аз ръководя звеното, успяхме да улесним дейността си, като доставихме нова специализирана техника.

“Фокус” : Приложихте ли нови методи на почистване в общината?
Захари Захариев :
Това е приоритет на администрацията на община Казанлък. Политиката на звеното трябва да бъде много добре изградена, съобразена с финансовите възможности и ресурса, който се предвижда в бюджета, с единствената цел всяка година ние да купуваме по един нов автомобил или друга техника, свързана с опазване чистотата в града и общината. Така няма да ни изненадва износената вече техника и да се стига до създаване дискомфорт на гражданите. Последната новост е тази, че съоръжихме всички автомобили, които се занимават със сметопочистване и сметоизвозване, с GPRS устройства, специален софтуер. Разполагаме със студио, в което следим разположението в реално време на всички автомобили на звеното. Получаваме данни, къде се намира колата в даден момент, какъв маршрут е преминала, колко време продължава престоя на автомобила и за какво време извършва дейността си в определения район. Системата дава възможност да знаем ежеминутно къде се намират колите ни и, ако има нужда, реагираме навреме. Не на последно място искам да отбележа, че така се оказва ефикасен контрол на разходите, които са свързани с дейността на звеното, а те не са малко. Имаме възможност да следим и наличността на горивото във всеки един момент, което дава възможност да се прецени и качеството на работата. През последните два месеца, преди въвеждането на системата, разходите за гориво бяха около 50 хиляди лева на месец, а след това вече паднаха с 5 хиляди лева. Системата е много добре технически изградена и дава възможност за постоянен контрол.


“Фокус” : Гражданите помагат ли на общината да се опазва чист Казанлък?
Захари Захариев :
Това, което ще кажа може би няма да се хареса на част от аудиторията, но то трябва да се знае, тъй като засяга всички. В голяма част от града трябва да се полагат допълнителни усилия и мерки, като се влагат средства, за да може замърсяванията от различен характер да се отстранят. За улеснение на гражданите ние сме отпуснали специализирани съдове за онези, на които им се налага да извършват строително-ремонтни дейности. За целта те трябва да заплатят такса в общината и така да получат контейнер. По този начин се улеснява дейността, както на казанлъчани, така и на самите нас –служителите, за опазване на околната среда.


“Фокус” : В града ни има ли проблем с боклука и как работи към момента сметището на Казанлък?
Захари Захариев :
Категорично мога да кажа, че такъв проблем не съществува сега в Казанлък, поради създадената на този етап добра организация. За сега със силите и техниката, с които разполагаме, ние се справяме. Депото за съхраняване на твърди битови отпадъци се охранява добре, като не се допускат външни лица. Такава е оценката и на наши колеги от други общини. Оценката, която те дават е, че Казанлък е сравнително чист град. Ние обаче сме длъжни да отговорим на очакванията на гражданите като запазим чист града.


“Фокус” : Достатъчно ли са кофите за смет в града и населените места от общината?
Захари Захариев :
Съдовете за смет никога не са достатъчни в една община, тъй като се използват за събиране на различни материали. Понякога те се съхраняват или използват неправилно. Преди няколко месеца в общината бе обявен търг по Закона за обществените поръчки за доставяне на около 210 съдове за смет от тип „бобър” и близо 1000 еднофамилни кофи за смет. Нашият стремеж е да задоволим нуждите на гражданите в Казанлък. Все още обаче има какво да се желае. В селата въпросът с кофите за смет стои различно. Има населени места в общината, които се обслужват на 30 % от звеното , а Ръжена – не се обслужваше поради недостига на средства. От тук насетне няма да е така. Всички населени места ще бъдат включени в цялостната система на сметосъбиране в общината.


“Фокус” : През последните години община Казанлък развива добра политика относно озеленяването. За никого не е тайна, че вече са повече парковете и градините в града и те добиват един европейски облик. Как работи звеното днес от гледна точна на озеленяването?
Захари Захариев :
През последните години бяха положени много усилия от ръководството на община Казанлък в частност от звеното. Бяха изградени западния парк „Васил Левски”, нови градинки и тревни площи в кварталите. Не бих казал, че изграждането на тези зони е лесно, но по – трудно е поддържането. Определено имаме нужда от повече хора за осъществяване поддръжката на зелените зони. Не бива обаче гражданите да разчитат само на нас, а трябва и те да стопанисват парковете и градините в кварталите си. Няма сутрин, в която наши служители да не отстраняват поредната вандалщина върху съоръженията в парковете от страна на граждани. Много от цветята, които засадихме в града, бяха откраднати. Предприехме акция за засаждане на вишни, но голяма част от тях също бяха откраднати. Нанасят се поражения и на системите за напояване. Апелирам към всички да опазват съоръженията и зелените площи в общината, защото щетите са големи и отстраняването им е разход от бюджета на общината. Ние всички живеем в града и трябва да го пазим чист и приветлив. Не може една малка част от хора, каквито са служителите в звеното, да успеят да опазят всички тревни площи от набезите на едни или други казанлъчани. Предстои преустройство на парк „Розариум”, както и на източния и западния вход на града. За всичко обаче е нужно финансиране и се надявам да се справим.


“Фокус” : Какви средства отделя община Казанлък, за да поддържа в добър вид тревните площи?
Захари Захариев :
Средствата са определени за опазване чистотата на околната среда в общината. Те се предлагат, залагат в проекто - решения и гласуват на сесиите на Общинския съвет. Истината е, че тези средства са недостатъчни. Необходима е и нова техника, трудно се поддържат парковете и градините в общината, но ще се опитаме да направим всичко по силите ни.

Деница ГЕОРГИЕВА | Радио "Фокус " - Велико Търново

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Търси на пазара:

от 21.02.2020


Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: