Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

61 Стрямска механизирана бригада – Карлово набира мотивирани младежи и девойки от цялата страна


61 Стрямска механизирана бригада – Карлово, като част от Сухопътните войски, набира мотивирани младежи и девойки от цялата страна, желаещи да изпълняват военната професия. Българската армия е опора на обществото, а военнослужещите днес са лицето и, съхранявайки през годините традиционните воински ценности и добродетели -патротиотизъм, смелост, отговорност, всеотдайност и храброст.


Военната професия е преди всичко призвание в служба на обществото и родината.
Ние предлагаме:
- Основно месечно възнаграждение около 920 лв. Без трудов стаж;
- Допълнително възнаграждение за изпълнение на задължения извън установеното служебно време;
- Основен платен годишен отпуск в размер на 30 работни дни;
- Допълнителен платен годишен отпуск за всяка прослужена година;
- Специално обучение (водолазна и алпийска подготовка; стрелба с различини видове оръжия; управление на специалнавоенна техника; езиково обучение и способности, които могат да се придобият единствено при нас;
- Възможност за кариерно развитие;
- Възможност за осигуряване на ведомствено жилище или изплащане на квартирни пари;
- Възможност за последващо обучение;
- Възможност за ползване на почивните бази на министерството на отбраната на преференциални цени;
- Възможност за използване на спортната база, която е оборудвана на високо ниво.

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТЕ КАТОПРОФЕСИОНАЛЕН ВОЕНОСЛУЖЕЩ ПРИ НАС!УСЛОВИЯТА НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТЕ:

- да иматe средно или по-високо образование;
- към датата на приемане на военна служба, да не сте по-възрастни от 28 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 отЗакона за отбраната и въоръжените сили – не по-възрастни от 41 години;
- да сте годни за военна служба;
- да не сте осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
- срещу вас да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
- да нямате друго гражданство;
- да не сте освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;
- да покривате нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;
- да сте психологично пригодни.Към настоящият момент е в сила министерска заповед № ОХ-86/28.01.2020 г. в която за военно формирование 34750 –Карлово са обявени 50 войнишки длъжности за приемане на военна служба лица, завършили граждански средни или висши учебни училища в страната и чужбина.

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ Е 10.03.2020 г.

Подборът се извършва по обективни критерии, според личните качества и постигнатите изпитни резултати.
ЖЕЛАЕЩИТЕ МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ И ПОПЪЛНЯТ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ОТ АДРЕС
www.61mbrkarlovo.alle.bg и от Фейсбук страницата на 61-ва Стрямска механизирана бригада И СЕ ПОДАВАТ ВЪВ ВОЕННИТЕ ОКРЪЖИЯ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ!!!ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА с 61 Стрямска механизирана бригада – Карлово, 0335 94590 /вътр. 33010, 33013, 33011