Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Община Казанлък искра от Общинския съвет да разреши разговори за краткосрочен кредит в размер на 1 млн. лв.

Предвид обявеното извънредно състояние в страната и направеният финансов анализ от страна на Община Казанлък е видно, че намаляването на приходната част  в бюджета за 2020 година към шестмесечието ще бъде в размер на над 690 хил.лв. Това каза заместник – кметът по финанси Драгомир Петков. Той поясни, че че в тази сума не са предвидени загуби от продажбата при реализация на годишната програма за разпореждане и управление с имоти общинска собственост.

Петков подчерта, че въведените мерки по прогнозите за месеците април и май ще се отразят върху значителното намаление на приходите от ппродажба на услуги в Община Казанлък, както и на всички културни институти на територията на общината, като сумата е над 300 хил.лв. За месец април се предвижда спад от 92 хил. лв., а за месец май около 205 хил.лв.

Заместник – кметът по финанси поясни още, че кризисното положение ще се отрази и на данъчните приходи в размер на около 100 хил.лв. Приходите от наеми ще намалеят с 35 хил.лв., приходите от ползване на детски градини, детски ясли и други в сферата на здравеопазването ще намалеят близо със 130 хил.лв. Приходите от административни и технически услуги – с 37 хил.лв.

В тази връзка Драгомир Петков заяви, че ръководството на Община Казанлък в лицето на кмета Галина Стоянова ще предложи на Общинския съвет да бъде взето решение, като буфер за осигуряване на резерва в бюджета, да бъдат предприети действия за водене на разговори за краткосрочен кредит в размер на 1 млн. лв. Той ще бъде използван при временен недостиг на средства необходими за разплащания свързани с дейността на Община Казанлък. „Тези превантивни действия ги взимаме още сега, тъй като все още няма стагнация в банковия сектор и разговорите, които водим с обслужващата банка са в напреднала фаза, и имаме уверението, че ще може да бъде договорен такъв кредит в размер на 1 млн.лв. с минимална лихва“, каза в заключение Петков.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

Културен афиш:

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: