Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Оксфордски познания в обучителния процес прилагат учители в село Овощник

Трима от учителите на Основно училище „Д-р Петър Берон“ в село Овощник прилагат пряко в обучителния процес придобитите познания в рамките на квалификационни курсове в Оксфорд, Обединеното кралство, по европейската програма за образование „Еразъм+“ КД1, каза Донка Пашова, координатор на проекта. Тя поясни, че са реализирани редица дейности по проекта „В търсене на доброто“, сред които и предварителна подготовка в мобилностите за включване в избрания квалификационен курс, успешно интегриране в групата учители от различни страни и принос за нейната пълноценна работа. „Дейностите са свързани с училищното образование и са насочени към търсене на добри практики, добри методи, добри подходи и прилагането им от педагогическите специалисти, заети в училището ни за постигане на трайни резултати с учениците. Амбициите ни с колегите са да откриваме предизвикателства, в които учениците да се включат с голям интерес и да ги накараме да мечтаят и да изразяват мнението си“, каза още Пашова и поясни, че другите и двама колеги в проекта са преподаватели по природни и обществени науки. И в този смисъл, основната цел на проекта е чрез взаимодействие на английски език, природни и обществени науки, и прилагане на добри практики, да бъде осигурено пълноценно участие на всеки ученик в учебния процес.

По думите на Пашова с реализирането на проекта „В търсене на доброто” се очаква участниците да повишат своите езикови компетентности, компетенциите си в областта на природните и обществените науки; да използват придобитите знания и умения при чуждоезиковото обучение чрез въведеждане на междупредметни връзки в часовете. Поставено е началото на международен проект с участието на училища от Италия, Румъния, Турция и др. в платформата e-Twinning на тема „Биоикономика”, където се публикуват материали на английски език, свързани с проектните дейности и приоритети.

„Ползите от участието ни с колегите Добринка Петрова и Пламена Благоева в мобилностите и придобитите нови знания и умения са многостранни и дългосрочни. Те целят повишаване на ефективността на работата на учениците способства за тяхната бъдеща реализация. Не на последно място се издига престижа на училището и го прави привлекателна територия за учениците. Проектът ни бе подкрепен и от директор на училището Димитър Гайдаров“, каза Пашова.

Тя поясни, че предстои да бъде направен отчет на извършените дейности и да бъдат анализирани добрите практики и придобитите знания и умения, както и тяхното приложение в ежедневната работа чрез анкетиране на целевите групи в проекта.

Проектът е финансиран с европейски средства чрез Центъра за развитие на човешките ресурси, по програма „Еразъм +“, ключова дейност „Образователна мобилност на гражданите” - сектор училищно образование обхваща периода 2014-2020 година.

Проектът на ОУ „Д-р Петър Берон“ бе оценен с 89 точки от възможните 100 и е на стойност. 11 хил. 790 евро. Той е с продължителност една година.


 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

Културен афиш:

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: