Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Предстои вторият подетап на проекта за изграждане на канализация в град Крън

кметство Крън

В Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда е одобрен вторият подетап на проекта за изграждане на канализация в град Крън, каза Лилия Цонкова, заместник-кмет проекти с външно финансиране и хуманитарни политики. Тя поясни, чее обявена обществена поръчка за изпълнение на дейностите, има избран изпълнител и след като изтече срокът за обжалване, ще започне реалното изпълнение. Стойността на проекта е 1 млн. 900 хил.лв., като той вкюлчва само подмяна на канализация и възстановяване на асфалтовата настилка. Дейностите ще обхванат югозападната част на град Крън, като в тази част ще бъдат присъединени всички съществуващи канализационни мрежи и ще бъдат изградени нови такива. След това ще бъде подадено ново проектно предложение, за да бъдат продължени следващите етапи.

Лилия Цонкова припомни също, че в момента върви проектът за реконструкцията на училището в село Розово, който е финансиран по програма „Красива България“. Той е на стойност 228 хил.лв. В рамките на проекта ще бъде направена топлоизолация на покрива, на пода и за саниране на сградата, за подмяна на дограмата. Идеята там е да бъде създадена академия за талантливи деца. Ще продължим да търсим финансиране, за да продължим останалата част от проекта.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: