Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Проектите на с. Голямо Дряново, община Казанлък

Редица инфраструктурни проекти изпълнява кметството в село Голямо Дряново, каза кметът на селото Петьо Апостолов.  В този смисъл той поясни, кои са те и кои са акцентите в тях. След редица извършени последователни дейности е затворен за движение на моторно - превозни средства над 12 тона по четвъртокласният път между селата Дунавци и Голямо Дряново. Сред аргументите на кметството и местните жители са, че през този път преминава железопътен прелез, има и мост над река Лещница. „Този път се амортизира вследствие на преминаващите тежки автомобили. Знаците вече са монтирани, те са в сила и ще се осъществява контрол. Всичко това бе съгласувано с кмета Галина Стоянова, с Община Казанлък, като едновременно с това в Общинския съвет бе гласувана сумата от 52 хил.лв. за отремонтиране на този път и преасфалтирането на големи участъци от него – 2 500 кв.м.“, каза Петьо Апостолов и поясни, че е планирано и почистване на пътя от растителност. И тези дейности са съгласувани с кмета Стоянова. Събират се оферти от фирми, които да извършат това.


Free Joomla Extensions

Апостолов подчерта, че един от важните проекти за селото е ремонт на бента на река Лещница, който през годините е осигурявал вода за напояване на Голямо Дряново. Но преди 4 години при прииждащи води бентът е разрушен и е прекъснат каналът за напоителни нужди. Организирана е подписка от жителите на селото, сгласувано е с местния бизнес и земеделските производители и с кмета Стоянова. „Проведохме среща и се обединихме около решението да бъде отремонтиран този бент. Необходимо е, обаче, съгласието на Областния управител на Стара Загора Гергана Микова. Предстои среща между областния управител, кмета Стоянова, местния бизнес, на която ще бъде разгледан въпросът да бъде ремонтиран бентът и да бъде върната водата за напоителни нужди. Това е голям проект, ще изисква доста средства, но местният бизнес се ангажира с поправка на каналите и отремонтиране на бента, което ще облекчи финансирлането“, каза Апостолов.

По думите на кмета на Голямо Дряново един от важните проекти, по които се работи в момента е укрепване сградата на кметството, която е строена през 80-те години на миналия век. Ремонтът е абсолтно наложетелен. Проведена е среща преди 2 седмици с кмета Галина Стоянова и представители на местния бизнес, представител на местния бизнес е изразил готовност част от ремонта да бъде поет от фирма, дрга част да бъде поета от Община Казанлък. „В момента сме на етап на изготвяне на проект за укрепване на сградата на кметството. Имаме офертите.Предстои Община Казанлък да избере фирма – изпълнител на проекта. Това е важен проект, който предстои да бъде реализиран, защото сградата на кметството започва да става и обществено опасна“, подчерта Апостолов.

Той поясни, че по отношение на инвестиционната програма на Община Казанлък през 2020 година, за село Голямо Дряново е заложено чакълиране на улица в вилната зона, която е около 200 метра: „Голямо Дляново е едно от най-малките села в община Казанлък и съответно финансирането е по-малко, но все пак успяваме да реализираме проектите си.“

Апостолов подчерта също, че Голямо Дряново е единственото газифицирано село в общината. И до края на годината предстои газифицирането и на още един квартал.

За 2020 година е заложено освежаване на парковото пространство в селото, като по този проект вече се работи и той е почти изпълнен, отново с подкрепата на местния бизнес.

Друг важен проект за Голямо Дряново е ограждане на около 200 метра от новата част на съществуващия в селото гробищен парк.

От началото на 2020 година са извърени и редица текущи дейности от кметството на селото, като е подменена маркировката.

Апостолов поясни, че предстои откриването на нов етнографски комплекс в селото: „Важно за нас е реализирането не само на инфраструктурни проекти, но и на такива в областта на културата. В Голямо Дряново има едно от най-добре действащите читалища в община Казанлък, почитат се всички празници. В селото има певческа, кукерска и коледарска групи, лазарки.

„Опитваме се да възпитаме новото поколение, като кметството работи в тясно сътрудничество с читалището“, каза кметът на Голямо Дряново. Селото има собствен вестник, интернет страница. През 2020 година е реализиран проектът „Академия за изкуства и спорт“, която е безплатна за всички деца и жители на селото. Всички мероприятия се извършват от ментори, които са свързани със селото и могат за помогнат за изграждането на принципи и възпитание на младите хора.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: