Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Стартира втори подетап от проекта на Община Казанлък за изграждане на канализация в град Крън

Общината работи години наред целенасочено за изграждане на канализация в град Крън, каза Лилия Цонкова, заместник-кмет „Проекти с външно финансиране и хуманитарна политика“. Тя поясни, че тази дейнсот за втори път се финансира от Предприятието за управление на дейностите по опазванена околната среда. Първият етап е на стойност 13 млн.лв., което и налага изпълнението му в четири подетапа. Настоящият, който ще стартира, е на стойност 1 млн. 980 хил.лв. Той включва изграждането на канализация и е одобрен през месец април. От тогава досега Община Казанлък работи по избор на изпълнители по проекта и вече има сключени договори за строителството, авторстски и строителен надзор.До месец предстои да стартира реалното изпълнение на дейностите.


Инж. Кънчо Христов, ръководител на проекта поясни, че първият подетап е изпълнен преди две години, като в рамките на този подетап е изграден главен колектор в мерата срещу улица „Орешак“ в Крън. Той е с дължина 980 метра и приключва в преливник, който е изграден, но не е подвързан към съществуващата канализация.

Христов подчерта, че на този подетап с парите, които Общината е защитила този колектор ще бъде подвързан към канализационния колектор, който идва от Шейново и стига до канализационната мрежа на Казанлък и оттам в пречиствателната станция в Овощник. Ще има и отливен канал, който ще откарва условно чистите води при при валежи, т.нар. високи вълни, в река „Кривата вада“. Предстои и да бъде пресечен главният път по безископна технология, без да бъде разкопаван. След това се излиза на улица „Орешак“, като по нея ще бъде изграден главен канализационен колектор. Целият участък, който е малко над 800 метра ще се мине край 23 частни имота, като за до границите всеки от тях ще бъде изградено канализационно отклонение. „Тези имоти, които имат вече изградени такива канализации ще се съобразим с местата, където да пуснем новите отклонения, които ще бъдат с по-добър диаметър, с по-нови материали и така ще бъде подобрено състоянието на канализационната система“, каза Кънчо Христов. Освен това в колектора, който ще бъде по улица „Орешак“ ще се включат и всички съществуващи канализационни колектори, които идват от централната градска част на Крън.

По думите на Кънчо Христов през 2019 година ПУДООС е променило приоритетите си и така е изключена възможността да финансират изграждането на водопреносни системи: „ Нашият проект включва и подмяна на съпътстваща водопроводна инфраструктура, защото тя не е в добро състояние, не само в Крън, в цялата община това е проблем. Но това беше изключено от техните приоритети и се наложи да премахнем водопровода като дейност, която да изпълним сега. Ще търсим други форми на финансиране за подмяна на водопроводната мрежа в Крън.“

Проектът включва и възстановяване на настилките. Там, където ще бъде разкопано, впоследствие, след като се извършат съответните насипни дейности, има предвидено и асфалтиране, така че улица „Орешак“ ще бъде изцяло обновена. Проектът включва и изграждането на над 30 улични оттока, които ще събират дъждовните води от улицата.

В перспектива предстоят още два подетапа, които засягат източната част на Крън.

Христов поясни още, че ще има известни затруднения за живущите на улица „Орешак“, защото към колектора е предвидено а се развие в оста на улицата и ще има временни затруднения с достъпа. Това ще става на етапи и няма да бъде затваряна цялата улица. Кръстовищата на улица „Орешак“ ще бъдат затваряни временноза движение поетапно за по няколко часа. В това време ще бъдат ползвани за движение улици успоредни на на нея.

Срокът за изпълнение на строителството е 90 календарни дни. Очакванията са до края на 2020 година да има разрешение за ползване на канализацията.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

Културен афиш:

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: