Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Конкурси от НАРОДНА АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ И ПЛАНЕТАРИУМ „Юрий Гагарин”

Можете да вземете участие в двата конкура обявени от НАРОДНА АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ И ПЛАНЕТАРИУМ „Юрий Гагарин”, Стара Загора и Община Стараа Загора:

ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС
ЗА ФАНТАСТИЧНА  ПРИКАЗКА
(посветен на Международната година на астрономията`2009)

ОБЩИНСКИ КОНКУРС
ЗА РИСУНКИ, ФОТОГРАФИИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ
за ученици 1-13 клас

ВСЕЛЕНАТА И НИЕ

ОБЩИНА  СТАРА  ЗАГОРА
НАОП "ЮРИЙ  ГАГАРИН" - СТАРА  ЗАГОРА

                                      
със съдействието на
СБП, БНР - ПРОГРАМА  "ХРИСТО БОТЕВ",
ПГПИ "Акад. ДЕЧКО УЗУНОВ" – Казанлък,
АСТРОНОМИЧЕСКА АСОЦИАЦИЯ, СОФИЯ
и СПИСАНИЕ „ОСЕМ”

организират

ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС
ЗА ФАНТАСТИЧНА  ПРИКАЗКА
(посветен на Международната година на астрономията`2009)

Регламент:
1. В конкурса могат да участват автори от цялата  страна без ограничение на възраст, с по една творба, която да не е публикувана и да не e по-дълга от 6 стандартни страници, формат А/4.
2. Конкурсът се  провежда в две възрастови  групи  от 14 до 18 години и за автори  над 18 години.
3. Материалите, придружени с кратки биографични данни, адрес, телефон и e-mail за връзка, се изпращат на хартиен носител и на СD във формат Word, Font Times New Roman.
4. Най-добрите произведения от двете възрастови  групи  ще бъдат отличени с първа, втора и  трета награди и отпечатани в сборник (в електронен вариант) и публикувани на страниците и в предаванията на медийните партньори на конкурса.
5. Адрес за изпращане  на материалите:
Стара Загора 6000
ул."Цар Иван Шишман” № 62
НАОП "Юрий Гагарин"
6. Краен срок : 31 май 2009 година.
7. Премираните на първо, второ и трето място участници в двете възрастови групи, ще получат парични награди, както следва:  
първа - 1 000 лв.,  втора - 700 лв. и  трета  -  500 лв.
8. Награждаването на лауреатите на конкурса ще стане на 1 ноември 2009 година – Ден на народните будители в Звездната зала на НАОП „Ю. Гагарин”.


Телефон за информация: 042/64 31 83




НАРОДНА АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ И ПЛАНЕТАРИУМ
„Юрий Гагарин”, Стара Загора


ОБЩИНСКИ КОНКУРС
ЗА РИСУНКИ, ФОТОГРАФИИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ
за ученици 1-13 клас

ВСЕЛЕНАТА И НИЕ

Регламент
Направления:
- рисунки
- фотографии
- комикси /с текст и без текст/
- компютърни презентации

Възрастови групи:
- 1-4 клас
- 5-8 клас
- 9-12 клас

Критерии:
Рисунките и комиксите да са формат 35/50 см на твърда подложка.
Фотографиите да са с формат 13/18 см.
Няма ограничение за техниката на творбите.
Всяка творба трябва да бъде четливо надписана на обратната страна с:
- трите имена на автора
- години
- училище /школа/ и клас
- телефон за контакт

Най-добрите творби по направления и възрастови групи ще бъдат част от постоянната изложба на Обсерваторията, а класираните на първите 3 места ще бъдат изложени във фоайето на сградата на Общината.
Творбите ще бъдат оценени от жури, съставено от професионални астрономи и художници.
Изпратените творби за Конкурса стават собственост на организаторите.
На достойно представителите се участници ще бъдат връчени грамоти, материални награди и възможност за участие в областната астрономическа лагер-школа на „Паниците”, гр. Калофер през първата половина на м. август 2009 г.
Наградите ще бъдат връчени на тържественото откриване на изложбата на
11 май 2009 година от 19 часа в сградата на Обсерваторията.

Краен срок за предаване на творбите: 20 април 2009 година.
Тел. 042/ 64 31 83 и 25 81 98