Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: характерно произшествие - възникнала производствена авария в „Арсенал" АД

ГОСПОДИН ЗАМ.ГЛАВЕН ПРОКУРОР,
На 09.10.2007 год. около 11.30 часа в РПУ гр.Казанлък е получен сигнал за взрив в „Арсенал" АД гр.Казанлък .
Касае се за производствена авария в комплекс -2 , цех № 320, оборудван с инсталация за производства на нитроцилолоза. Самозапалила се  работна смес ( нитроцилолоза ) , вследствие на което е последвало взривяване на част от производствената линия. Към момента на взрива в цеха са работили 4 работници на различни работни места.Вследствие на аварията е причинена смъртта на Атанас Петков Атанасов , ЕГН - 5901137622 с постоянен адрес : с.Селце, общ.Мъглиж.Атанасов е назначен на работа в „Арсенал „ на длъжност машинен оператор , производство експлозивни вещества.Осъществяваната технологична операция от Атанасов е нитрация и центрофугиране. Останалите трима работници след аварията своевременно са напуснали производственото помещение. Причинени са значителни материални щети на производствената линия и сградата. Направени са замервания от служители на „Гражданска защита", при които е установено, че не съществува опасност от обгазяване на района извън този на цеха. От анализа на първоначално събраните данни се установи че аварията е имала локален характер и не крие опасност за населението, както и за работещите в „Арсенал „ АД. Касае се за непрекъснат работен цикъл, които е овладян и под непрекъснат контрол и наблюдение от РИОСВ.Същия следва да приключи в рамките на няколко часа, след което могат да бъдат започнати първоначалните следствени действия. Сформиран е оперативен щаб с участието на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община гр.Казанлък, Окръжен прокурор гр.Стара Загора , Началник РПУ гр.Казанлък , Директор на Дирекция „Гражданска защита" гр.Стара Загора, Ръководител ОПЗОО при „Арсенал"АД, гр.Казанлък , Директор Комплекс -2 на „Арсенал „АД. Образувано е досъдебно производство № 1826/2007 год. по  описа на РПУ гр.Казанлък , преписка вх.№ 3258/2007 год. по описа на Окръжна прокуратура гр.Стара Загора. гр.Казанлък.

ГОВОРИТЕЛ НА ОП – СТАРА  ЗАГОРА             
Нейка Тенева
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Търси на пазара:

от 21.02.2020


Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: