Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Кметът на Казанлък апелира към общинските съветници да вземат решение за стартиране на проекта за канализация в квартал „Христо Ботев”


Казанлък . Кметът на община Казанлък Стефан Дамянов апелира към общинските съветници на извънредната сесия на 24-ти март да вземат решение, с което да се даде старт на спечеления вече проект „Интегриран воден проект.

Етап 1: Изграждане на канализационна мрежа, реконструкция на водопроводна и пътна мрежа на кв. „Христо Ботев” и изграждане на канализационна помпена станция и тласкател в с. Овощник”, по Оперативна програма „Околна среда”, предаде кореспондент на радио “Фокус” – Велико Търново . Кметът Дамянов бе категоричен, че реализирането на проекта зависи от Общинския съвет в Казанлък: „За да бъде подписан Договора за безвъзмездна финансова помощ по посочения проект, чиято обща стойност е 6 128 896 лв., е необходимо Община Казанлък да осигури финансиране на средства за покриване на допустимите и недопустимите разходи по осъществяването на проекта. Това задължение на бенефициента е регламентирано в чл. 6, ал.2 от Раздел ІІ от Специалните условия към Договора за безвъзмездна финансова помощ. Тъй като става въпрос за значителен размер на средства, които Общината не може да осигури от общинския бюджет, се налага да бъде поет общински дълг чрез теглене на кредит от фонд ФЛАГ в размер на 2 млн. лв. за бюджетната 2009 г. С подписването на Договора за безвъзмездна помощ се поемат финансови задължения от името и за сметка на Общината, което представлява общински дълг по смисъла на Закона за общинския дълг. Според изискванията му, такъв общински дълг може да се поеме само с решение на Общинския съвет, което той като колективен орган на местното самоуправление приема преди подписването на този договор. Съгласно чл. 3 и чл. 11 от Закона за общинския дълг, в настоящия момент се изисква вземане на решение от Общински съвет-Казанлък. Осъществяването на този проект е особено важно за Община Казанлък, тъй като касае целия квартал „Христо Ботев” с население близо 6000 души, както и село Овощник. Освен това, първият етап от интегрирания воден проект на Община Казанлък е свързан със следващите етапи – 2 А и 2 Б, за изграждане на канализации в град Шипка, селата Шейново, Хаджи Димитрово и Крън и довеждащ колектор от гр. Шипка до Градската пречиствателна станция в с. Овощник”.

Деница ГЕОРГИЕВА | Радио "Фокус " - Велико Търново

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: