Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Дневният център за деца с увреждания в Казанлък става от първи април делегирана държавна дейност с капацитет 26 места

 Разкрият преди година Дневен център за деца с увреждания в Казанлък става от първи април делегирана държавна дейност с капацитет 26 места, съобщиха на пресконференция в града на розите работещите по проекта за „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”, предаде кореспондент на радио “Фокус” – Велико Търново .

От периода 01.04.2008 година до сега партньорът на община Казанлък по реализиране на проекта „Бъдеще за децата с увреждане” е направил анкета сред 277 семейства с деца и младежи с увреждания, като е създадена нужната картотека. Първична оценка е направена на 185 деца и 25 младежи. Създадена е възможност за професионална реализация на родителите на 24 деца с увреждания и са издадени 17 сертификати за преминато обучение за полагане на грижи към деца с увреждания. 14 семейства са потърсили услугите на специалисти в Дневния център. За изминалия период са проведени 246 срещи с родители на деца с увреждания.
Проектът „Дневен център за деца с увреждания” се осъществява по програма „ФАР” и Европейския съюз. За реализирането му са отпуснати 100 799 евро от Европейския съюз и 33 667 евро - от националния бюджет. Това е първият Дневен център за деца с увреждания в Казанлък. Целта на проекта е да се предотврати изоставянето и настаняването в специализирани институции на деца с увреждания от 3 до 18-годишна възраст, като бъде преодоляна и социалната изолация на семейства с деца с увреждания чрез предоставяне на комплекс от услуги – дневни грижи, възстановителни и рехабилитационни услуги, семейно консултиране и подкрепа.
По информация на координатора на проекта, в момента се работи за промяна статута на Дневния център за деца с увреждания в Дневен център за деца и младежи с увреждания с цел да предостави грижа и за младежите над 18 години.

Деница ГЕОРГИЕВА | Радио "Фокус " - Велико Търново

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: