Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

След дълги спорове Общински съвет – Казанлък даде старт на проект за канализация на жилищен квартал

 Казанлък. С 28 гласа „за”, 0 „против” и 2-ма „въздържал се” на извънредната си сесия тази вечер Общински съвет – Казанлък даде старт на реализирането на спечеления от общината Интегриран воден проект - етап I: „Изграждане на канализационна мрежа, реконструкция на водопроводна и пътна мрежа на кв. „Христо Ботев” и изграждане на канализационна помпена станция и тласкател, с. Овощник” по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 година, предаде кореспондент на радио “Фокус” – Велико Търново .

След като проектопредложението на кмета Стефан Дамянов да му бъде разрешено да подпише договор за безвъзмездна финансова помощ и записна заповед за теглене на аванс от фонд ФЛАГ бе отхвърлено, съветниците подкрепиха предложението на председателя на Общинския съвет Васил Самарски. Според проекта за предложение на Самарски старейшините задължават кмета да подпише договор за безвъзмездна финансова помощ за Интегриран воден проект на община Казанлък – етап I, във връзка с договор за безвъзмездна финансова помощ и след това Стефан Дамябов да внесе в общинския съвет доклад за приемане на решение за упълномощаването му за издаване на записна заповед с конкретния размер на аванса и необходимото обезпечение. Според проектопредложението на Самарски се задължава кметът да създаде организация за изпълнение на дейностите, включени в проекта, както и да създаде условия за добра отчетност и прозрачност при усвояване на средства по фонда и недопускане на нарушения, които биха довели за спиране на финансирането. „Интегриран воден проект, етап І – Изграждане на канализационна мрежа, реконструкция на водопроводна и пътна мрежа на кв. „Христо Ботев” и изграждане на канализационна помпена станция и тласкател, с. Овощник” по Оперативна програма „Околна среда” е на стойност 6 422 400 лева. „Реализирането на проекта ще реши важен екологичен проблем, а именно отвеждането на битовите отпадъчни води от район с население от 2500 души до изградената Градска пречиствателна станция за отпадни води (ГПСОВ). Изграждането на канализационна мрежа в този квартал на град Казанлък стои на дневен ред от години. Разработката на този проект обхваща изграждане на смесена канализационна мрежа на кв. „Христо Ботев” с обща дължина 3700 м и различни диаметри, съгласно проект на „Водоканалпроект”. Ще бъде подменена и водопроводната мрежа с нови тръби. Ползите от реализацията на проекта са огромни – ще бъдат отведени битовите и дъждовните води от кв. „Хр. Ботев” в ГПСОВ, ще се предотврати замърсяването на почвите с битови води в квартала, ще се натовари пречиствателната станция до проектната си мощност”, коментира кметът Дамянов.

Деница ГЕОРГИЕВА Радио "Фокус" - Велико Търново

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: