Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Кметът в най-кратък срок писмено да докладва на ОбС окончателната си позиция по стабилизирането на финансовото състояние на болницата

 Комисиите по финанси и здравеопазване проведоха на 25 март съвместно заседание по изпълнение на Решение №128/30.01.2009год. на ОбС, относно предложение от кмета за стабилизиране финансовото състояние на МБАЛ в Казанлък.

На заседанието присъстваха заместник кмета Емил Караниколов и финансовия директор Димитър Димитров. Съветниците от двете комисии очакваха да присъства и кмета на общината Стефан Дамянов, чието уверение са получили по-рано. На заседанието присъства управителят на болницата д-р Кети Маналова.
1. Относно вземането на решение за обявяване на конкурс за продажба на общински терен от 6 500 кв.м и със сумата от продажбата да се покрият част от финансовите задължения на МБАЛ, съветниците констатираха, че в Приложението „Приходи за капиталови разходи` 2009” в т. ІІІ- „Приходи от собствени бюджетни средства”, буква Б – „Приходи от продажба на земя”, поз. №6 /от проекта за бюджет/ е фиксирана сума в размер 1 100 000лв от продажба на терен до болницата, като сумата е взета предвид при формиране на общия размер на Приложение №13 за финансиране на капиталовите разходи за т.г. С визираната сума следва да бъде намален общия размер на Приложение №13 и коригирано Приложение №4 – „Разходи за местни дейности` 2009”, поз.№4 – „Здравеопазване” /било 740 395 лв-става 1 840 395лв/. Корекцията следва да бъде направена от Общинска администрация, преди второ четене на проекта на бюджет` 2009.
2.Относно внасянето на предложение от МБАЛ за обявяване на обществена поръчка за избор на кредитираща банка, която да отпусне кредит в размер до 2 000 000 лв. Съветниците считат за целесъобразно, че трябва да се характеризира вида на обезпечението по кредита, както и ангажираността на община Казанлък за поемане на разходите за лихви и главница по кредита за срок до 24 месеца. Тъй като заместник кметът Емил Караниколов заяви, че такава отговорност Община Казанлък не може да поеме, съветниците предложиха председателят на ОбС да изиска от кмета в най-кратък срок писмено да докладва на Съвета окончателната си позиция по стабилизирането на финансовото състояние на болницата.

Информация: Пресс център на Общински съвет Казанлък  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: