Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Работен график на комисиите през април

 Г Р А Ф И К  за провеждане на заседанията и приемните дни на постоянните комисии към Общински съвет - Казанлък през месец април 2009 г.
Място на провеждане - зала за заседания на Общинския съвет („Инфра”)1. 01.04.2009 17:00 - Комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт
2. 06.04.2009 17:30 - Комисия по икономика, бюджет и финанси
3. 02.04.2009 17:00 - Комисия по селско и горско стопанство
4. 31.01.2009 17:00 - Комисия по здравеопазване
5. 02.04.2009 17:00 - Комисия по сигурност, обществен и екологичен ред
6. Комисия по култура, информационни средства и вероизповедания
7. 03.04.2009 17:00 - Комисия по образование, младежки дейности, спорт и туризъм
8. 03.04.2009 17:00 - Комисия по социални дейности и трудова заетост
9. 30.03.2009 17:30 - Комисия по  приватизация и разпореждане с общинска собственост
10. 01.04.2009 17:00 - Комисия по европейските въпроси и бизнессреда
11. 31.03.2009 17:00 - Комисия за упражняване на текущ и последващ контрол върху актовете и договорите издадени или сключени от органите на местната изпълнителна власт

Информация: Пресс център на Общински съвет Казанлък   

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: