Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

МС одобри доклад за инициативите по Десетилетието на ромското включване

 София. Правителството одобри Мониторингов доклад за 2008 г. за изпълнението на Националния план за действие по инициативата "Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.", съобщиха от пресцентъра на правителството. Документът отчита приноса и предприеманите мерки от страна на институциите, насочени към успешното интегриране на ромската общност в българското общество.

През 2007/2008 г. в смесени училища са се обучавали 48 422 ромски деца, от които 2282 са били обхванати в десегрегационни проекти във Видин, Монтана, Плевен, Сливен, Стара Загора, Хасково, София, Пловдив, Лом, Кюстендил, Ракитово и др. За сравнение, през учебната 2005/2006 г. 43 091 ромски деца са се обучавали в интегрираща среда. За периода 2007-2008 г. са закрити 5 помощни и 24 специални училища, като децата от тях са записани в общообразователни училища. През 2007/2008 г. 400 ученици са изучавали ромски като майчин език и е проведено обучение на 400 учители, директори, училищни психолози и педагогически специалисти в начален и прогимназиален етап за работа в мултикултурна среда. За подкрепа на децата-жертви на трафик в страната са открити и функционират пет кризисни центъра – в с. Балван, община Велико Търново, и в градовете Пазарджик, Драгоман, Алфатар и Монтана.
По направлението "Здравеопазване" дейностите са свързани с намаляване на детската и майчината смъртност, ограничаване заболеваемостта от заразни и паразитни болести, подобряване на сексуалното и репродуктивното здраве, извършване на профилактични прегледи с мобилни единици и др. През 2008 г. са направени 6328 акушеро-гинекологични прегледи и консултации в кабинети, действащи в близост до райони с компактно ромско население. С цел повишаване на информираността и здравната култура на ромите МЗ е провело 33 лекции, беседи и семинари с подрастващи и техните родители, свързани с начините за предпазване от нежелана бременност, както и 136 беседи с млади майки за значението на имунизациите. Провеждани са профилактични прегледи с мобилна техника в кварталите, населени с ромско население за профилактика, ранно откриване и своевременно лечение на туберкулозата, рака на млечната жлеза и на шийката на матката. През 2008 г. продължи успешната реализация на инициативата за назначаване на постоянна работа на т. нар. „здравни ромски медиатори”.
В третото приоритетно направление "Жилищни условия" – през 2008 г. е завършено строителството на обекти на техническата инфраструктура в районите с ромско население: 11 583 м водоснабдяване и 689 сградни водопроводни отклонения; 6270 м канализация и 750 сградни канални отклонения; 94 954 кв. м улична мрежа и 9234 кв. м благоустроени площи.
По направление "Заетост" през годината са проведени 4 специализирани трудови борси в райони с наличие на компактно ромско население в Нова Загора, Лом, Самоков и Казанлък. В системата на Агенцията по заетостта работят 13 служители от ромски произход за улесняване на обслужването на безработни роми, а през 2008 г. са обучени 24 служители от системата за работа с представители на ромската общност. Служителите на дирекциите „Бюро по труда” са провели 275 срещи с официални представители и неформални лидери на ромската общност по места за информиране и търсене на тяхното съдействие за трудовата реализация на ромите. Осигурена е заетост на 22 133 души, чрез включването им в различни програми, проекти и мерки за заетост.
По приоритет "Защита от дискриминация и осигуряване на равни условия" - към момента в Столичната и в областните дирекции на полицията на различни длъжности работят 136 полицейски служители от ромски произход.
Основен аспект в изпълнението на приоритетно направление "Култура" продължи процесът на разширяване на сътрудничеството с неправителствените организации, работещи в областта на културата, обществените библиотеки, музеи и галерии, театри и читалища за осъществяване на дейности и популяризиране на идеите в областта на културната интеграция.

Агенция "Фокус"

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: