Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

С Интегрирания воден проект жителите на община Казанлък получават нова придобивка

 На 28 април 2009 г. министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров подписа договора  за безвъзмездна финансова помощ по проект „Интегриран воден проект.

Етап 1: Изграждане на канализационна мрежа, реконструкция  на водопроводна и пътна мрежа на кв. „Христо Ботев” и изграждане на канализационна помпена станция и тласкател в с. Овощник”,  спечелен от Община Казанлък по Оперативна програма „Околна среда”.  Стойността на безвъзмездната помощ е 6 128 896 лв.  Този проект е един от най-големите, които ще бъдат реализирани на територията на община Казанлък. Кметът Стефан Дамянов  посочи, че с осъществаването му ще се решат важни екологични проблеми на Казанлък и с. Овощник. По отношение на общинския център ще се отстрани проблемът с отвеждането на отпадните води на населението в един от големите жилищни квартали на града – кв. „Христо Ботев”, ще се подобрят хигиенно-битовите условия на живот на близо 6000 души, които живеят там, а в екологичен аспект ще се предотврати замърсяването на почвите с битови отпадъчни води. С реализацията на проекта в с. Овощник ще се предотварти  изливането на отпадъчни води в р. тунджа, замърсяването на почвите, подземните води и вододайната зона на Стара Загора.

Юлия Младенова
"Връзки с обществеността"
Община Казанлък
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Банер

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте:


loading...