Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

В Стара Загора се състоя общо събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците

 Днес (9 май) в Община Стара Загора се проведе извънредно Общо събрание на СНЦ „Регионално сдружение за управление на отпадъците – Стара Загора”, което бе насрочено от Управителния съвет на основание чл. 28 от Устава, при спазване на процедурата по свикване.

На събранието присъстваха проф. Светлин Танчев, кмет на Община Стара Загора, Минчо Чавдаров, кмет на Община Опан, Стоян Бонев, кмет на Община Гурково, Стойчо Цанев, кмет на Община Мъглиж, Любомир Леонов, зам. кмет на Община Твърдица, Кольо Колев, зам. кмет на Община Братя Даскалови, Пламен Бараков, зам. кмет на Община Гълъбово, Зелвер  Касабова, зам. кмет на Община Казанлък, Косьо Косев, кмет на Община Николаево. Липсваше представител единствено на Община Чирпан.
След едноминутно мълчание в памет на починалия наскоро кмет на Община Раднево Нончо Воденичаров работата започна по одобрения дневен ред, който включваше три точки:
1.    Прием на нови членове
2.    Обсъждане на въпроси по изграждането на регионално депо за отпадъци
3.    Разни
След представяне на нужните заявления за прием, като равноправни членове на Сдружението, с пълно единодушие бяха приети Община Раднево (представлявана от Валентин Герасимов, зам. кмет) и Община Павел баня (представлявана от Станимир Радевски, кмет).


При обсъждането на въпросите от т.2 на дневния ред присъстващите се обединиха около мнението, че предстои сериозна работа по изграждането на регионално депо за отпадъци и трябва да се мобилизират всички възможни средства и сили по най-скорошното му завършване, като се търси съдействие за решаване на проблемите от всички инстанции. Нито една Община от региона досега не е получила информация или писмо от Министерство на околната среда и водите с конкретна информация за бъдещите действия за спазване на плана за транспортиране на боклук, изготвен от МОСВ. Според него след 16 юли над 130 общини в България ще са принудени да извозват боклука си за депониране в депо отговарящо на европейските екоизисквания. Няколко Общини от Сдружението неведнъж са изпращали писма или са провели разговори с представители на МОСВ за конкретни данни по изпълнение на плана, но отговор досега не е получен. Участниците в Общото събрание се обединиха около идеята да се потърси среща дори с министър-председателя на Република България, за да се внесе яснота по въпроса. Според изказани мнения на събранието повече от половината от общините в България са в същото положение, а дори след получаване на информацията не е ясно дали определеното депо ще има възможност и ще приеме отпадъците на дадена община. Всички те си имат собственици в лицето на една или група от Общини, които са в пълното си право да откажат или поискат такса за приема на отпадъците.
На Общото събрание бяха представени и възможностите на площадка „Ракитница-изток” като основна за изграждане на съоръжение за третиране на отпадъците, което да отговаря на всички изисквания. Община Стара Загора е направила проучване за друга земя в областта, която да отговаря на екоизискванията, но такава няма. Според решение на Общото събрание тази площадка ще бъде предложена за одобрение.
На следващата среща на Сдружението, която ще бъде след 2 седмици, ще се обсъждат конкретните действия, които трябва да се предприемат след получаване на указания от МОСВ и насоката на работа, които ще предприеме Сдружението. Тогава ще бъде даден и старт на процедурата по избор на Изпълнителен директор.

Пресцентър Община Стара Загора

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

Културен афиш:

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: