Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

900 000 са жертвите на насилие в България

 2 декември, 2009 г. В заседателната зала на Община Пловдив се проведе кръгла маса относно международна кампания “16 дни против насилието”. По време на срещата бяха съобщени резултатите от проведено мащабно анонимно анкетно проучване в градовете: Пловдив, София, Варна, Бургас, Благоевград, Кюстендил, Велико Търново, Русе, Враца, Монтана, Ямбол, Пазарджик, Видин, Плевен, Габрово, Шумен, Стара Загора, Хасково и Смолян.

По неофициални данни в България има повече от 900 000 жервти на насилие. “Сами виждате, че цифрата е вношителна” съобщи Светлана Йорданова, представител на Женско благотворително дружество, гр. Благоевград. Женското благотворително дружество проведе проучването и със съдействието на кмета на Община Пловдив представи резултатите днес.  
3820 са анкетираните, сподели г-жа Йорданова. 83% от тях на въпроса “Смятате ли, че домашното насилие е проблем на цялото общество” са отговорили положително. 43% от 3820-те анкетирани отговарят, че имат познат, който е преживял насилие, а 53% не знаят, че е в сила Закона за защита срещу домашното насилие. Изводите от проучването сочат, че информираността по проблемите за домашното насилие не е достатъчна и трябва да се обърне по-голямо внимание на проблема и да се работи в мрежа.
На срещата присъства Добромира Петрова, специалист “Връзки с обществеността” към Сдружение “Самаряни”. Тя представи услугата Кризисен център за жени и деца, преживели насилие “Самарянска къща” и съобщи за кампанията, която сдружението инициира в гр. Стара Загора.
Тя използва случая, за да покани гостите на кръглата маса на изложбата на творби от личното творчество на жени, преживели насилие, която ще се проведе на 10 декември в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Стара Загора. С това събитие сдружението ще закрие 16-дневната кампания.
Кампанията ”16 дни против насилието” е международна кампания, тя се отбелязва всяка година в периода от 25 ноември до 10 декември в повече от 130 държави. Ние от сдружението, като организация, работеща с деца и жени, преживели насилие заставаме зад тази благородна кауза.

Добромира Петрова, връзки с обществеността, Сдружение ”Самаряни” 

 

Информационна среща с психолози и съветници от старозагорските училища

26 ноември, 2009 г. Проведе се информационна среща с психолози и педагогически съветници от старозагорските училища. Участници бяха 11 представители на гимназии и основни училища. Срещата протече под дискусионна форма.
В началото Татяна  Чекова, ръководител на Кризисен център „Самарянска къща”, представи кампанията „16 дни против насилието”. Тя информира участниците в срещата за основната цел на 16-дневката, а именно да се достигне до широк кръг от хора. След което ги запозна с целта на срещата, като призова участниците да повдигнат дискусия със своите ученици по темата за насилието. Всички се обединиха от идеята, че трябва заедно да се изправим срещу насилието и да работим в партньорство. Основно се коментираха въпроси относно агресията и насилието в семейния кръг. На срещата присъстваше представител на ромско училище, който засегна проблема с отсъствията на децата от учебното заведение и не приемането на съвети, относно намаляване на агресията.
Като резултат от срещата излезе предложение, консултант от Кризисният център да посещава периодично часовете на класните ръководители, за да разговаря с деца и родители по темата за насилието. Предстой да се уточнят детайлите и такива срещи по училищата ще се провеждат периодично.

Добромира Петрова, връзки с обществеността, Сдружение ”Самаряни” 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: