Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

В Казанлък се състоя работна среща, организирана от Басейнова дирекция...

Третата работна среща, организирана от Басейнова дирекция за управление на водите в Източно беломорски район, се проведе в Казанлък.

Конференцията премина под мотото „Кои са необходимите мерки в басейна на Тунджа?”. Представени бяха резултати от срещата, състояла се на 4-ти септември в град Ямбол, и целите на тази, провела се в Казанлък, като информацията бе представена от Мария Бабукчиева, началник отдел „Планиране и стопанисване”. Екип на JICA представи предложения и резултати от изследванията на басейна на река Тунджа. Присъстващите бяха разделени на групи за дискусии по проблемите. Представен бе и проектът „Интегрирано управление на водите в Република България”. Оказа се, че мерките, които трябва да се вземат са свързани с: намаляване на замърсителните товари от водосборите, спиране заустването на отпадъчни води без пречистване, изграждане на пречиствателни станции за отпадъчните води, като се започне от големите градове, след това – средните и по-малки градове в зоните с висок приоритет и дурги. Що се отнася до предприемането на неструктурни мерки, стана ясно, че е необходимо да бъдат: намалени замърсителните товари от промишлеността и големите животновъдни ферми чрез строги законодателни мерки, подобрени селищните ями чрез херметизиране и въвеждане на индивидуално пречистване, както и периодично извличане и пречистване на утайката и други.

Деница ГЕОРГИЕВА радио "Фокус" - Велико Търново

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Търси на пазара:

от 21.02.2020


Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: