Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Макети на черен лешояд ще примамват диви птици

 Пет макета на черен лешояд са изработени в рамките на проект „Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците от ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България". С поставянето на макетите се цели да се стимулират дивите птици към загнездване в България, разказа ръководителят на проекта Симеон Марин. Макетите са изработени от Николай Тодоров.

Проектът стартира през август миналата година и трябва да приключи през месец юли 2012 година и се изпълнява от Зелени Балкани.

Основните постигнати резултати до момента са двойка черни лешояди, която постоянно обитава района на Студен кладенец, поддържане на устойчива група черни лешояди с район за търсене на храна в Източни Родопи, открити са две нови гнездови територии, заети от царски орли. В рамките на проекта са поставени три изкуствени гнезда за картал и девет - за царски орел, три от които вече са заети.

„Двоен" успех в консервацията на царски орел, отчитат от Зелени Балкани. Маркиран преди три години с радиопредавател орел е сформирал двойка и е загнездил в изкуствено гнездо, построено по проекта.

Останалите дейности по проекта са подхранване и охрана на четири двойки царски орел, както и първи опит за размножаване на сформираната родителска група от двойки белошипи ветрушки.

Проектът се реализира на територията на Дервентските възвишения, Сакар, Източни Родопи, част от Странджа, където са съсредоточени основните местообитания на трите целеви вида. Част от дейсностите ще бъдат осъществени и в Спасителния център за диви животни в Стара Загора, където ще се сформира „родителско ято" и ще се създадат условия за размножаване на белошипи ветрушки.

Основните цели на проекта са подпомагане и поддържане популацията на редки видове птици, създаване на условия за увеличаване на числеността им, снижаване на конфликта между целевите видове, повишаване гнездовия успех и подобряване условията за размножаване.

Проектът е на стойност над 660 хиляди лева.

Николина Пенчева  www.dariknews.bg   

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: