Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Аптеките с писмо до РЗОК

 Регионалната фармацевтична колегия в Стара Загора,както и повечето аптеки, работещи с НЗОК,ще внесат в Регионалната Здравно-осигурителна каса писмо по повод драстичното забавяне на плащания за отпуснати медикаменти от НЗОК към аптеките, информира председателят на РФК Ивана Ангелова.

Публикуваме текста без съкращения:

"С настоящето Управителният съвет на Регионална фармацевтична колегия на Българския фармацевтичен съюз (БФС) - гр.Стара Загора, в качеството й на законова съсловна организация, представляваща магистър-фармацевтите от област Стара Загора Ви уведомява, че е налице неизпълнение на задълженията за заплащане на отчетената дейност от страна на НЗОК по сключените договори за отпускане на лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК. Неизпълнението е в нарушение на определените в чл. 21, ал. 1 от сключените договори срокове за плащане на отпуснатите продукти.

На основание неизпълнението от страна на НЗОК, с настоящето УС на РФК на БФС - Стара Загора Ви уведомява, че лицата по чл. 222, ал. 1 от ЗЛПХМ (аптеките), сключили договори с НЗОК ИМАТ ЗАКОННО ПРАВО ДА СПРАТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИТЕ И ОТПУСКАНЕТО НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ДО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА НЗОК. Всички задължително здравноосигурени лица ще бъдат насочвани от аптеките за разяснения за причините за липса на лекарствени продукти към офисите на НЗОК. Също така, с настоящето Ви отправяме покана да заплатите доброволно дължимите законни лихви за просроченото време на всички аптеки по силата на изрично поетото задължение от НЗОК по чл. 21, ал. 2 от сключените договори. В противен случай дължимите лихви ще бъдат значително увеличени с разноски по съдебни производства, което ще нанесе вреда на българските граждани, участници в солидарния модел на здравно осигуряване.

Следва да имате предвид, че неизпълнението на задълженията от страна на НЗОК освобождава аптеките от отговорност за неизпълнение на сключените договори и контролните органи на НЗОК нямат право да реализират предвидената в договорите отговорност на аптеките за нарушението им за периода до момента на изпълнение на задълженията на НЗОК."

www.dariknews.bg       

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Банер

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте:


loading...