Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Бокова: Тракийската гробница в Казанлък ми е фаворит

Генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова даде интервю за люксембургския в. “Тагеблат”. Предлагаме ви най-важните части от него.

- Вие сте първата жена на този пост и същевременно първата източноевропейка. Доколко това ви помогна?

- Като първа жена на този пост очакванията сигурно са особено високи - типична ситуация за една жена. Това, че съм от Източна Европа, ми помага да съм по-смела при реформите. В края на краищата хората от този регион преживяхме големи реформи, за щастие по мирен път.

- Бяхте казали, че ще се захванете с бюрокрацията в ЮНЕСКО?

- Свихме административните разходи, сляхме някои отдели, намалихме пътя за комуникация между отделните звена. Създадох нов екип, който действа по-гъвкаво и директно.

- Къде още виждате предизвикателства?

- ЮНЕСКО трябва да има по-голяма тежест, да реагира по-гъвкаво и по-бързо. Мнозина мислят, че работата ни е да си седим в Париж и да се занимаваме с принципни проблеми. Естествено, ние действаме като фабрика за идеи. Но трябва да работим и по места, да сме по-близо до хората.

- ЮНЕСКО бе обявила 2010 за година на сближаване на културите. Какво постигнахте?

- Теми като диалога, обмена между културите, толерантността, помирението и културното разнообразие увеличиха значението си в рамките на ЮНЕСКО. Организирахме експертен съвет за мир и диалог между културите с интелектуалци от цял свят и подпомогнахме около 1000 инициативи в различни страни членки.

- Какво ви впечатли най-много, откакто сте начело на ЮНЕСКО?

- Това, което видях в Хаити и Пакистан, е сред най-лошото, което съм срещала досега. ЮНЕСКО трябва да засили превантивната си дейност. От години работим за защита на руините на Мохенджо-Даро в Пакистан. Затова при последното наводнение те бяха спасени. След земетресението в Хаити започнахме да учим хората как да строят по-сигурни сгради.

- Кой е личният ви фаворит в списъка с културното наследство?

- Бих отговорила с удоволствие: Тракийската гробница в Казанлък. Но тогава биха се усъмнили, че преценката ми е твърде пристрастна. Честно казано, всеки път, когато посещавам ново място от списъка, мисля, че то е най-хубавото.

(24часа)