Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

93 пожара в сухи треви са гасили огнеборците от областта през последната седмица


 Само в неделния ден  запалванията на сухи треви и отпадъци в областта са били над 30

112 произшествия са обслужили огнеборците от Областно управление “Пожарна безопасност и защита на населението” само за седем дни – от 03.02 до 09.02.2011 г.  За същия период на предходната година произшествията са били едва 40. Прави впечатление че пожарите със загуби през тази година са с 5 по-малко, но за сметка на това запалванията в сухи треви, храсти, поляни и слогове са се увеличили в пъти – от 9 за тези 7 дни на 2010 г. на 93 през тази година. Само в неделния ден екипите на Районните служби “Пожарна безопасност и защита на населението” в областта са излизали 35 пъти за да гасят горящи треви и отпадъци.
 
Увеличаването на пожарите в сухи треви са характерни за сезона, при настъпващо засушаване и затопляне и освен с голям разход на ресурси за пожарните служби, са свързани и с висок риск да прераснат в горски пожари или да обхванат трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки. Обилният дим, който се отделя при горенето на растителни остатъци често става причина за пътно транспортни произшествия, особено през нощта, когато на светлината на фаровете е като бяла пелена пред очите на водача.

Най-често тези пожари са предизвикани от умишлено палене на огън в близост до горски масиви и земеделски имоти, независимо от забраната за изгаряне на стърнища, пасища, слогове други растителни отпадъци от недобросъвестни стопани и ползватели, почистващи терените си.  Потенциални причинители на пожари могат да се окажат и пастири, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти - всички, които по един или друг повод палят открит огън в селскостопанския  и в горския фонд.
 
За да се намали риска от развитие на пожари със сериозни икономически и екологични последици,  огнеборците препоръчват :

За да отстранят най-характерните предпоставки, е необходимо гражданите да почистят  сухата растителност и горимите отпадъци на разстояние 5 метра около сгради, вили, открити складове, промишлени, търговски обекти и стопанските дворове и сеновали и от терасите на апартаментите.   

Паленето на суха трева и отпадъци при почистване в дворовете и имотите е изключително опасно, поради  плътното застрояване в граничещите със съседите места.  Да се проявява изключителна предпазливост и при палене на огън за битови цели в селските дворове – при готвене, приготвяне на зимнина и пр. Огнището трябва да бъде обезопасено, да се намира далече от стрехите на сградите и клоните на дърветата и да не бъде оставяно без наблюдение. След приключване на съответната дейност, то трябва да бъде обилно загасено с вода. Останалата недобре угасена жарава би могла дори след няколко часа, при внезапен порив на вятъра да предизвика пожар, който да обхване жилищни и стопански постройки и да се пренесе в съседен имот

При никакви обстоятелства да не се предприема запалване на слогове, поляни, крайпътни ивици, в междублоковите пространства, където има паркирани много автомобили, както и близост до бензиностанции и газстанции, складове за леснозапалими и горими течности. Крайно безотговорно и лекомислено е да се пали старата суха трева по пасищата, за да се осигури свежа паша, без да е осигурена негорима ивица около запалената площ;
 
Част от запалванията в последните дни са причинени при детска игра и това носи особен риск огънят бързо да излезе от контрол и да пострада дете. Добре е родителите да отделят време, за да припомнят на децата си опасностите при игра с огън и боравене с електроуреди.
 
Пожарникарите припомнят, че кметовете на населените места имат ангажимента да осигурят негорими ивици около сметищата и гробищните паркове.
 
При откриване на признаци на запалвания  - да се търси  най-бързата възможност за подаване на сигнал на тел. 160 или тел. 112. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

Културен афиш:

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: