Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Вече стартира национална кампания “Коланите спасяват живот!”

 Нейната цел е за едногодишен период  да се постигне използване на коланите от 90 % от водачите и пътниците на предните седалки; 50% - от пътниците на задни седалки и 50 %  -използване на обезопасителни системи при превозване на деца.


Провежданите към момента наблюдения показват, че в страната коланите се ползват от около над 80 % от водачите и пътниците на предните седалки в автомобилите извън населените места и около 70 %  в  градовете. Малко по-нисък е процентът на използване на коланите  в малките градове и селата. Все още малка част от пътниците на задните седалки изпълняват задължението си по Закона за движението по пътищата да използват тези предпазни средства.  Твърде нисък е и процентът на използване на обезопасителните системи за превозване на деца. Същевременно във водещите страни от Европейския съюз, коланите на задните седалки се ползват от над 85 % от пътниците.

Кампанията “Коланите спасяват живот” е част от инициативите, в изпълнение на програмата по Меморандум за разбирателство и полицейско сътрудничество, сключен между министерствата на вътрешните работи на България и Холандия. Темата, съдържанието и организацията на нейното провеждане  са определени и съставени по предложение на експерти от “Пътна полиция” на Холандия за прилагане на техният опит. Той включва  интегриран подход към кампанията с участието на възможно най-голям брой външни партньори, освен “Пътна полиция” - главно неправителствени организации, сдружения и фирми от бизнеса. Целите и етапите на кампанията бяха представени на проведената на 27 октомври 2010, работната конференция за интегрирана кампания по пътна безопасност в България през м октомври 2010 г. в София двудневна конференция, а участниците във форума са подписали декларация за намерения:
 
“ Ние, долуподписаните, заявяваме нашата воля и отговорност да координираме своите усилия за:
- организиране и провеждане чрез интегриран подход на обхватна национална кампания от 7 до 13 март 2011 г. с цел опазване живота и здравето на участниците в пътното движение в Република България;
- установяване и прилагане на публично-частно партньорство и творчески методи за ефективно въздействие с цел повишаване използването на предпазните колани на всички места в автомобилите и обезопасителните системи при превозване на деца;
- устойчивост на постигнатите резултати и включване на максимално възможен кръг от партньори, заинтересовани страни и съмишленици;
- приемане на план за действие, ресурсен и времеви график за реализиране на намеренията, приоритети и отговорности”.

Декларацията е подписана от: комисар Алекси Стратиев, заместник директор на Главна дирекция „Охранителна полиция”; Алекси Кесяков, секретар на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата; главен инспектор Красимир Костов от Отдел„Пътна полиция”- ГД “Охранителна полиция”; Иван Марков, главен секретар на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията; Любомир Христов, заместник кмет на Столична община; Стефан Хаджиниколов, изпълнителен директор на Асоциация на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България; Стоян Сентов, заместник председател на СБА; Анастас Тодоров, заместник изпълнителен директор на ИА „Автомобилна администрация”; Валери Тодоров, генерален директор на БНР; Бойко Станкушев, член на УС на БНТ; Владимир Тодоров, председател на УС на Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи; Георги Вълков, председател на УС на Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП; Николай Иванов – председател на УС на ББА „Пътна безопасност”; д-р НадеждаТодоровска, заместник- генерален директор на БЧК; Камелия Славейкова, изпълнителен директор на ШЕЛ БЪЛГАРИЯ; Иван Илчев, мениджър Маркетинг и реклама, ЧИПОЛИНО; Румен Михайлов, председател на УС на Българска асоциация Интелигентни транспортни системи; Антон Карлов - директор „Правни и корпоративни въпроси” КАМЕНИЦА АД; Тео Бонс, Национална агенция на холандската полиция – Пътна полиция; Мартийн Булхауер, експерт в областта на комуникацията по правоприлагането на Закона за движението по пътищата към Министерството на правосъдието, Главна прокуратура, Холандия; Арно Хендрикс, Национална агенция на холандската полиция – Пътна полиция. Допълнително присъединили се  партньори са:  Пощенска банка, М3 Комюникейшънс, Евроинс, Авто Юнион, ДЗИ, Безконтактни мултиплексорни вериги ЕООД, Пътинвест Инженеринг АД, Юпитер 05 ООД.

Ефектът от такива интегрирани кампании се постига с широкото участие на много медии  в разпространение на информация за мотивиране на гражданите; разпространение на разнообразни и въздействащи информационно-рекламни продукти /аудио-, видеоклипове, стикери, плакати и др.; извършване на множество проверки по прилагания от холандската пътна полиция т. нар. “широкообхватен контрол”, позволяващ  за кратко време да се извърши проверка на стотици автомобили. /По прилагането на този вид проверки от холандски експерти бяха обучени началници на “Пътен контрол” /”Пътна полиция”/ от столицата и 14 областни дирекции на вътрешните работи.  Проверки от този вид ще се извършват по време на началния период на започващата кампания.  Инициативите и засиленият контрол  от страна на полицията по използване на тези предпазни средства ще продължат  - без да е обявен краен срок.
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Банер

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте:


loading...