Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Подписан е проектът на заповед на защитена зона “Централен Балкан” от европейската мрежа НАТУРА 2000

“Министър Чакъров подписа проекта на заповед на защитена зона “Централен Балкан” от европейската мрежа НАТУРА 2000”

, съобщиха от пресцентъра на Регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите (РИОСВ) - Стара Загора. По информация на Инспекцията зоната е обявявана по Директивата за защита на дивите птици и е едно от най – важните места в страната за опазване популациите на черен щъркел, малък креслив орел, царския и скален орел, ловен сокол и сокол орко, ливаден дърдавец и други. “Зоната обхваща 105 429,21 декара от територията, контролирана от РИОСВ– Стара Загора. В нея попадат землищата на селата: Асен, Габарево, Скобелево, Манолово, Търничени, Тъжа, град Павел баня, Горно Съхране, Община Павел баня, Област Стара Загора”, съобщиха от Инспекцията и допълниха, че от 21 февруари на тази година всеки може да се запознае с проекта на заповедта на защитена зона “Централен Балкан”. Пълният текст можете да бъде намерен на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите или в административната сграда на РИОСВ – Стара Загора на улица “Стара планина” № 2 в Стара Загора. “От днес в рамките на един месец заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения, относно посочените в проекта на заповед забрани и ограничения на дейности”, посочиха още от пресцентъра на РИОСВ-Стара Загора.

 

 радио "Фокус" - Велико Търново

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Банер

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: