Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Общинският съвет в Казанлък прие Наредбата за размера на местните данъци и такси

На редовната си сесия Общинският съвет в Казанлък прие Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на общината. С влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси в член 1 от Закона за местните данъци и такси се създава нова алинея 2, съгласно, която Общинският съвет определя с наредба размера на местните данъци при условие, по реда и в границите, определени с този закон. С приемането на наредба, Общинският съвет направи първа стъпка към поемане на предоставеното му от член 141 алинея 3 на Конституцията на Република България право да определя размера на местните данъци.
В новоприетата Наредба определените данъчни ставки за данък недвижими имоти, данък наследство, данък върху превозните средства, данък придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин, патентен данък не се различават от миналогодишните, с изключение на размера патентния данък за "Посреднически услуги при покупко - продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти", който бе определен в размер на 1 200 лева за обекти, намиращи се на територията на Казанлък, 600 лева за обекти, разположени на територията на други населени места в общината от IV и V функционален тип, 300 лева за обекти, намиращи се на територията на други населени места в общината от VI, VII и VIII функционален тип. По информация на НАП допустимите граници по закона са от 100 до 3 500 лева. До сега размерите на патентния данък за въпросната дейност са били съответно 400 лева, 200 лева и 100 лева.
За товарните автомобили до 12 тона технически допустимата маса се заплаща данък за всеки започнат тон 10 лева.

Деница ГЕОРГИЕВА радио "Фокус" - Велико Търново
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Банер

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте:


loading...