Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Медиен семинар в Казанлък на тема ”Многодишна финансова рамка на ЕС 2014-2020 г"

  Европа директно- Стара Загора, общински офис Казанлък организира на 2.11.2011 г. семинар за медиите на тема: „МНОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА НА ЕС – ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”.

Семинарът се проведе в малката зала на Общинския информационен център на ул.Искра №4 и на него присъстваха представители на всички местни медии: Славяна Узунова, като представител на местната телевизия Прес тв и местното радио „Вис виталис”; Иван Бонев- казанлъшкият сайт www.kazanlak-bg.info; Диана Рамналиева, представител на сайта www.5-minuti.com; Петър Марчев – вестник „Искра”;Радостина Байчева –вестник „Долина”; Елена Ботева- стажант във вестник „Седмица”.

Ръководителят на Центъра „Европа директно” –Стара Загора , г-жа Румяна Грозева представи предложението на Европейската комисия за Многодишната финансова рамка /МФР/ на ЕС 2014-2020 г.

Още в самото начало тя подчерта, че  понятието МФР не е бюджета на ЕС за седем години, а това е механизъм, който определя максималния размер на сумите, налични за всяка важна разходна област от бюджета на ЕС. Този механизъм /МФР/ гарантира,че разходите на ЕС са предвидими и са предмет на стриктна бюджетна дисциплина.

Общият таван за бюджетните кредити, предложен от Комисията за периода 2014 — 2020 г., е 1 025 млрд. евро. Тези данни не включват няколко инструментa за гъвкавост, които традиционно остават извън МФР, тъй като те не са „програмируеми“:
Резерва за спешна помощ
Европейския фонд за приспособяване към глобализацията
Фонда за солидарност
Инструмента за гъвкавост

В този механизъм ще има и някои новости:
• В областта на растежа, работните места и сближаването се създава нова схема за финансиране на предварително определени транспортни, енергийни и ИКТ инхраструктури от общоевропейски интерес -  Механизъм за свързване на Европа.
Той ще бъде управляван централно от Европейската комисия
• В областта на растежа, работните места и сближаването ЕК предлага да се обединят Европейският фонд за регионално развитие, Европейският социален фонд и Кохезионният фонд в Обща стратегическа рамка, която ще обхваща и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Комисията предлага с всяка държава-членка да се сключи договор за партньорство с цел постигане на програмиране, ориентирано към резултати.

За други новости и предложения и за по-подробна информация виж брошурата "Предложение на Европейската комисия за многогодишната финансова рамка за 2014-2020 г.
   
Какво следва?

След като Комисията представи всички законодателни предложения относно политиките на ЕС, Европейският парламент и Съветът, които сформират законодателната власт на ЕС, ще преговарят, изменят и решават относно тези предложения.
За задействането на реформите и навременното започване на прилагането на новите програми МФР трябва да бъде приета преди края на 2012 г.
Пътна карта
2011 г.: Комисията публикува предложението си  за Многодишна финансова рамка на 29 юни 2011 г.;
2012 г.: Споразумение между Европейския парламент и Съвета относно следващата МФР;
2013 г.: Приемане по процедурата на съвместно вземане на решения на нови правни основания

  Диана Петрова
--
Информационен център "Европа Директно"
Стара Загора
бул. "Ген. Столетов" 127
тел: 042 605007       
тел./факс: 042 638075
е-mail:   europedirect@szeda.eu
web: http://www.europedirect.szeda.eu/
офис Казанлък
бул."Розова долина" №6
тел. 0431 98260      

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: