Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Младежки онлайн фотоконкурс:"Обединени в разнообразието: българското културно многообразие"


 Ние, българите, обичаме да казваме, че сме отворени към света, че сме толерантни, че приемаме различното и чуждото, че сме много гостоприемни... Вярно или не, това е дълбоко залегнало в националното ни самосъзнание, в начина по който се възприемаме и описваме. И тъй като от векове живеем в мултикултурно и мултиетническо общество, в което се изповядват различни религии, а девизът на Европейския съюз е "Обединени в многообразието", решихме превръщащият се в традиционен младежки фотоконкурс тази година да е посветен именно на тези теми.

Европейска общност, към която България се присъедини преди пет години, е съставена от много и различни народи, култури, вероизповедания и традиции, обединени от идеята за общо настояще и бъдеще. Затова решихме да видим как изглежда през вашите очи мястото на страната ни в това голямо семейство.

Как изглеждаме, ние, българите, като европейски граждани, пет години след празничната заря за присъединяването?

И как европейците се вписват в българския пейзаж и действителност?

"Обединени в разнообразието: българското културно многообразие. Българите като европейски граждани. Европейците в България." Това е темата на новия ни младежки онлайн фотоконкурс, която искаме да видим пречупена през призмата на вашите очи и фотоапарат. Така че грабвайте техниката и очакваме вашите снимки!

Конкурсът започва от 1-ви декември 2011 г. и продължава до 15 октомври 2012 г., като в него могат да участват ученици, студенти или просто млади хора до 30-годишна възраст.

Изпращайте ни миговете, запечатали вашето вдъхновение на epsofia@europarl.europa.eu. Всеки месец на нашия сайт и на профила ни във Facebook ще бъде публикувана "Снимка на месеца", чийто автор ще получава символична награда и нашето признание. "Снимките на месеца" до май 2012 г. ще бъдат включени и в нашето специално печатно издание за 9 май, Деня на Европа. Всички изпратени ни предложения ще бъдат публикувани във Flickr и могат да бъдат използвани в наши информационни материали.

В края на 2012 г. жури, съставено от български евродепутати, представители на Информационното бюро и изтъкнат професионален фотограф, ще избере "Снимка на годината". И тук идва най-вълнуващото - наградите, разбира се: големият победител плюс двамата подгласници ще бъдат изпратени от нас на посещение в Европейския парламент в Страсбург по време на негова сесия.

Преди да започнете да изпращате своите снимки (можете да участвате с повече от една снимки, всеки месец с колкото искате произведения), все пак, молим ви, запознайте се с правилата за участие. Изпращането на снимка за конкурса означава автоматично приемане на условията му.
Успех!

Регламент за участие в конкурса

1 Tема

 "Обединени в разнообразието: българското културно многообразие. Българите като европейски граждани. Европейците в България."

2 Право на участие
 Право на участие имат всички европейски граждани, живеещи в България, на възраст до 30 години.
 Фотографи, ненавършили 18 години, могат да вземат участие със съгласието на техните родители или законни настойници.
 В конкурса не се допуска участие на служители на Европейския парламент и членове на семействата им.

3 Условия  за участие
3.1 Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG, да имат заглавие и да бъдат придружени от кратък текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката (до 40 думи).
3.2 Големината на изображението трябва да бъде нe по-малка от 1024 пиксела по дългата страна. Резолюцията на изображенията трябва да е не по-малка от 72dpi. Файловете не трябва да са по-големи от 10MB. Ако участвате с повече от една снимка, изпращайте всяка снимка в отделен имейл..
Всеки автор трябва да може да предостави изходен файл (снимка в оригинален размер).
3.3 Допускат се следните допълнителни обработки на снимката :
- обработка на яркост и контраст;
- изостряне на изображението;
- прекадриране на снимката.
Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат допълнително прибавени надписи и графики. Целта на конкурса е да покаже снимки, които се доближават максимално до естествената среда, която са запечатали, а не да се показват умения на автора да работи с фотообработващи програми.
3.4 Участникът в конкурса гарантира, че е носител на авторските права и на правата за публикация на творбата, с която участва. За автор на снимката ще бъде считан кандидатът, чието име е записано в текста на имейла, с който снимката е изпратена за конкурса. Участникът освобождава Информационното бюро на Европейския парламент за България от всякакви претенции на трети лица, свързани с използване на творбата за промоционалните цели на конкурса, както и за публикация на промоционални и информационни материали, свързани с дейността на Европейския парламент и на Информационното бюро.
3.5 Всяко право на интелектуалната собственост, отнасящо се до изпратените за участие в конкурса фотографии, принадлежи на Информационното бюро на Европейския парламент в България, което може да ги използва без ограничения. Участникът в конкурса предоставя на Информационното бюро на Европейския парламент за България правата за публикация на творбата, с която участва, за промоционалните цели на конкурса, както и за публикация на информационни и промоционални материали, свързани с дейността на Европейския парламент и на Информационното бюро на ЕП в България.
3.6  Информационното бюро на Европейския парламент си запазва правото да не допуска до участие в конкурса снимки, които нямат необходимите технически и сюжетни качества, не отговарят на темата на конкурса или влизат в противоречие с общоприетите морални норми.

4 Изпращане на снимки за участие
 Снимка за участие в конкурса се изпраща по електронна поща, като прикачен файл, на адрес epsofia@europarl.europa.eu, с тема на писмото: «Фотоконкурс».
 Всяка изпратена снимка трябва да отговаря на посочените в точка 3 от настоящия регламент общи условия., като в електронното писмо освен информацията за снимката от точка 3.1, трябва да са посочени още следните данни за фотографа: трите имена, възраст, местоживеене, електронна поща, и по желание - телефон.
 Няма ограничение за броя снимки, които може да изпрати един участник. Всяка снимка трябва да е изпратена в отделно електронно писмо и да е придружена с цялата задължителна информация. До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация.
 Няма ограничения относно датата, на която е направена снимката.
 Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно извършената регистрация на материала, който е изпратил за участие в конкурса.

5  Срок за изпращане на снимките и обявяване на победителите
 Конкурсът се открива на 01.12.2011 г.
 Краят на конкурса настъпва в 12.00 часа на 15.10.2012 г. 
 Снимки за участие могат да се изпращат по всяко време между началото и края на конкурса.
 Всички снимки, изпратени в рамките на даден календарен месец, участват в класиране за избор на «Снимка на месеца». Месечните победители и специално отличените с поощрения се състезават за голямата награда «Снимка на годината».
 Победителят в конкурса ще бъде обявен до края на месец ноември 2012 г. Името му ще бъде публикувано на заглавната страница на www.europarl.bg и във Facebook профила на Информационното бюро на ЕП в България.

6 Избор на победителя и награда
 Снимките ще бъдат оценявани от жури, включващо служители на Информационното бюро на ЕП в София, един или повече български членове на Европейския парламент и един професионален фотограф, които ще изберат печелившата «Снимка на годината». 
 Победителят в конкурса и двамата подгласници ще получат възможността да посетят Европейския парламент в Страсбург по време на редовна парламентарна сесия.
 Пътуването ще се извърши в края на 2012 г.
 Победителите в категорията «Снимка на месеца» ще спечелят само символични награди под формата на промоционални материали на Европейския парламент.

7 Съхранение на лични данни
Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в съгласие със Закона за набиране и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на победителите в конкурса и съответното им награждаване.
Фотографът дава съгласието си Информационното бюро на ЕП да използва неговото/нейното име в публичните съобщения, свързани със състезанието.

8 Приемане на правилата на конкурса
С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат.

 9 Други
Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящите правила, подлежат на конкретно решение от страна на журито.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: