Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Национален информационен ден по Оперативна програма за териториално сътрудничество URBACT II


 На 24 януари 2012 в София ще се проведе Национален информационен ден по Оперативна програма за териториално сътрудничество  URBACT II, "Мрежа за градско развитие" - http://www.urbact.eu/. Събитието ще започне от 9:00 часа в Best Western City Hotel, София; ул. Стара планина №6.
ОП УРБАКТ II е програма по Цел 3 "Европейско териториално сътрудничество" за обмяна на опит и знания за градовете с принос към инициативата на Европейската комисия "Региони за икономическа промяна". Основната й цел е да се повиши ефективността на политиките за устойчиво интегрирано градско развитие в Европа с оглед прилагането на Стратегията от Лисабон и Гьотеборг.

 Програмата дава възможност на градовете да работят заедно за намирането на ефективни решения на основни урбанистични предизвикателства, като реализираните проекти допринасят за изготвянето на иновационни и устойчиви прагматични решения, които интегрират икономически, социални и екологични аспекти. Програмата позволява на градовете да обменят добри практики и да се учат от придобития опит заедно с всички професионалисти съпричастни към урбанистичната политика в цяла Европа - ОП УРБАКТ II обединява повече от 180 града, 29 страни и 5000 активни участници.
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: