Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Енергийната ефективност и сигурността на доставките - ключови теми на 2012 г.


 През настоящата година депутатите ще трябва да вземат серия от важни решения с цел подобряване на енергийната ефективност и безопасността на извличането на нефт и природен газ,  засилването на координацията на външната енергийна политика и стимулирането на изграждането на европейските енергийни мрежи.

Ефективното използване на електрическа енергия би намалило сметките на бизнеса и гражданите и би ограничило замърсяването на околната среда,  което причинява глобалното затопляне.  Към момента ЕС изразходва повече от 400  млрд.  Евро годишно за внос на енергийни ресурси.  През следващите месеци депутатите ще гласуват директива за енергийната ефективност,  която цели намаляване на потреблението на енергия с 20% до 2020  г.  чрез подобрена енергийна ефективност.

Някои от мерките,  които се обсъждат,  са намаляване на енергийното потребление с 1,5%  всяка година, модернизиране на поне 3% годишно от общата площ на сградите на обществените институции, нови правила за обществените поръчки,  насърчаването на строителството на имоти с подобрена енергийна ефективност  (двойно остъкляване,  изолиране на стените)  и на комбинирано производство на енергия,  енергийния одит и предоставянето на повече информация на потребителите.

Безопасно извличане на нефт и газ от морското дъно Тази година Парламентът ще работи върху по-строги правила за безопасност и опазване на околната среда при извличането на нефт и газ от морското дъно.  Законодателното предложение от Европейската комисия дойде,  след като разливането на нефт от платформа за дълбочинно извличане причини екологична катастрофа в Мексиканския залив.

Миналата година депутатите гласуваха незаконодателна резолюция,  с която изразиха предварително становище по въпроса. Те заявиха,  че разработването на нови газови и нефтени полета в европейски води следва да бъде разрешавано, само ако компаниите,  които ги експлоатират,  са разработили планове за действия при извънредни ситуации и рзполагат с достатъчно средства да възстановят евентуалните щети върху околната среда.  Сигурност на доставките ЕС внася повече от 60% от природния газ и повече от 80%  от нефта,  който потребява.  Тенденцията е за увеличаване на дела на вноса.

Обикновено договорите за енергийни доставки се сключват между търговски компании.  Понякога обаче големи енергийни сделки,  главно засягащи изграждане на газопроводи,  се договарят между европейските правителства и правителствата на страни извън ЕС като Русия и Либия.  За да се гарантира,  че такива сделки са в синхрон с правилата за енергийния пазар на ЕС и с целите за сигурност на доставките,  депутатите ще гласуват предложение,  даващо право на Комисията да се запознае със споразуменията между страни-членки и външни доставчици в областта на енергетиката.

Алтернативните източници на доставка и пренос имат ключово значение за гарантирането на енергийната сигурност на отделните страни-членки.  Затова ЕС смята да използва 9,1 млрд. евро от своя бюджет за периода 2014 - 2020  г.,  за да модернизира и разшири европейската енергийна инфраструктура,  като по този начин гарантира, че нито една страна няма да бъде изолирана от европейската мрежа. В близките месеци депутатите ще обсъждат правилата,  определящи кои проекти ще могат да кандидатстват за финансиране от ЕС.
Следва продължение....   
Информацията подготви: Диана Петрова, координатор общински офис на Европейски информационен център-Стара Загора
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: