Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

3 години работа на общинския офис „Европа директно” в Казанлък


 На 19.03.2012 се навършват 3 години от откриването на общинския офис на Европейски информационен център „Европа директно” в Казанлък.

Функционирането на общинския офис е вследствие партньорско споразумение между Община Казанлък и Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора, която е приемна структура на „Европа директно”.Мисията на Центъра е да създаде условия за улеснен достъп на различните групи от обществото до актуална информация, документация и знания за Европейския съюз, неговите структури и сфери на дейност и да подпомага осъществяването на обратна връзка с европейските институции

На пресконференцията ще бъде представена 2012 – Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията и мероприятията от Плана за дейности - 2012 на „Европа директно”  - Стара Загора и общински офис, които са планувани през настоящата година.

Едновременно с това ще бъде направена ретроспекция на акцентите от дейността на общинския офис за изминалата година.


Eвропейската информационна мрежа Europe Direct Network е с повече от 500 центъра разположени на територията на 27-те страни членки на ЕС.
Българската мрежа се състои от 14 центъра, а дейността им се координира от Представителството на ЕК в България.

Идейният замисъл за създаването и е в съответствие с целите заложени в Информационната и комуникационна стратегия на ЕС, насочена към „по-добро възприемане на Европейския съюз, на неговите институции и техните правомощия чрез задълбочаване на познаването и разбирането за тяхната мисия и структура чрез установяване на диалог с гражданите". Тези центрове са връзката между Европейския съюз и неговите граждани на местно ниво.  Функциите на мрежата е да предоставя информация и съвети относно политиките на ЕС, активно да стимулира местните и регионални дебати за ЕС, да позволява на европейските институции да разпространяват локална и регионална информация и да дава на обществото възможност за обратна връзка с институциите на ЕС.

Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора е приемна структура на четиринадесетия по ред Център на Европейската информационна мрежа EUROPE DIRECT в България.

Европейският информационен център EUROPE DIRECT – Стара Загора разполага с офис в Казанлък и виртуални информационни бюра в Общините Гълъбово, Гурково и Братя Даскалови.

Основен партньор по проекта е Община Стара Загора. Асоциирани партньори са Областна администрация - Стара Загора, Общините на територията на Старозагорска област (Казанлък, Мъглиж, Гурково, Николаево, Раднево, Гълъбово,  Чирпан,  Опан, Братя Даскалови, Павел баня), Търговско-промишлена палата, РАО Тракия,  Тракийски университет, Регионална библиотека „Захарий Княжески" и др.

Мисията на Центъра е да създаде условия за улеснен достъп на различните групи от обществото до актуална информация, документация и знания за Европейския съюз, неговите структури и сфери на дейност и да подпомага осъществяването на обратна връзка с европейските институции.  

Мисията на EUROPE DIRECT – Стара Загора

Изграждане на европейско публично пространство за гражданите и насърчаване включването на местните и регионални общности в програмите и инициативите на Европейския съюз. Улесняване на достъпа на различни групи от обществото до актуална и адаптирана информация за всички области на дейност на Европейския съюз, свързана с ежедневните дейности на гражданите от Област Стара Загора.

Чрез EUROPE DIRECT – Стара Загора различните целеви групи - студенти, предприемачи, интелектуалци, земеделци, местни власти в Старозагорски регион могат да осъществят връзка с централния офис на информационната мрежа в Брюксел, да потърсят информация и съдействие от различни европейски институции, организации, експерти.

Центърът EUROPE DIRECT – Стара Загора осигурява и разпространява безплатно:
-         официалните издания на ЕС;
-         издания на Представителството на Европейската комисия;
-         общи и специализирани издания на Европейските институции;
-         периодични издания (бюлетин);

EUROPE DIRECT – Стара Загора предоставя:
Обща информация по въпроси, свързани с Европейския съюз
Отговори на въпроси относно политиките на Европейския съюз
Практическа информация по различни теми (как да бъде призната  професионалната квалификация на гражданите, как може да се подаде жалба при опасни продукти и др.)
Контактна информация на различните организации, институции
Съвети за разрешаване на практически проблеми, свързани с упражняване на правата на гражданите/потребителите в Европа и др.

Диана Петрова
координатор общински офис Казанлък
Информационен център „Европа директно”- Стара Загора
бул. "Ген. Столетов" 127
тел: 042 605007       
тел./факс: 042 638075
е-mail: europedirect@szeda.eu
web: http://www.europedirect.szeda.eu/
офис Казанлък
бул."Розова долина" №6
тел. 0431 98260 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: