Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

2012 – Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията


 Идеята на годината е да се повиши осведомеността за приноса на възрастните хора към обществото. Тя има за цел да се насърчат създателите на политики и заинтересованите лица на всички равнища да предприемат действия за осигуряване на по-добри възможности за активен живот на възрастните хора и засилване на солидарността между поколенията.

Какво означава активен живот на възрастните хора?
Активен живот на възрастните хора означава да остаряваме в добро здраве като пълноправни членове на обществото и да се чувстваме по-удовлетворени на работно си място, по-независими в ежедневието и по-ангажирани като граждани. Няма значение на каква възраст сме, все още можем да изпъляваме своята роля в обществото и да се радаме на по-добро качество на живот. Предизвикателството е да извлечем максимума от огромния потенциал, който притежаваме дори в по-напреднала възраст. Европейската година 2012 има за цел да се популяризира активният живот на възрастните хора в три насоки:

Заетост
– с увеличаването на продължителността на живота в Европа се покачва и пенсионната възраст, но много хора се страхуват, че няма да могат да запазят настоящата си работа или да си намерят друга работа, докато успеят да се пенсионират с достойна пенсия. Трябва да осигурим на по-възрастните работници по-добри възможности на пазара на труда.

Участие в обществения живот – пенсионирането не означава бездействие. Възрастните хора често се грижат за други хора, най-често за своите родители, съпрузи или внуци, но този техен принос към обществото, както и ролята им като доброволци, често се пренебрегва. Европейската година има за цел да приносът на възрастните хора към обществото да получи по-голямо признание и да се създадат по-благоприятни условия за тях.

Независим живот – с възрастта здравето ни се влошава, но можем да направим много, за да се справим с последиците от този процес. Освен това съвсем малки промени в нашата среда могат да доведат до значително подобрение в качеството на живот на хората, страдащи от различни заболявания и увреждания. Активен живот на възрастните означава също така да сме в състояние възможно най-дълго да се грижим за себе си.


Диана Петрова
координатор общински офис Казанлък
Информационен център „Европа директно”- Стара Загора
бул. "Ген. Столетов" 127
тел: 042 605007       
тел./факс: 042 638075
е-mail: europedirect@szeda.eu
web: http://www.europedirect.szeda.eu/
офис Казанлък
бул."Розова долина" №6
тел. 0431 98260

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: