Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Конкурс за участие в Младежки Екип Европа (Team Europe Junior)


 Европейската комисия чрез Представителството си в България организира конкурс за участие в Младежки Екип Европа (Team Europe Junior), част от мрежата Европа Директно в България.

Конкурсът …

Търсят се студенти, които да участват като доброволци в кампанията "Отново на училище" през 2012 година – да се срещнат с ученици и учители в училището, което са завършили, в града, където са израснали.

Да говорят пред и с най-различни хора в България за Европейския съюз, за европейските политики, за гражданството в ЕС и за европейските теми, които вълнуват всички.

Основна цел:

С този конкурс Европейската комисия в България цели да събуди интерес и да засили осведомеността на местно, регионално и национално равнище, в училищата и университетите, относно ЕС, политиките на ЕС, гражданството в ЕС и значението на европейската интеграция. Давайки своя личен пример младежите от Екип Европа ще допринесат за тази кауза.

Провежда се в два етапа

Първи етап – изпращане по електронен път на формуляр-заявление за участие, мотивационно писмо и презентация по зададени европейски теми.  Кандидатите, които получат над 30 точки, ще бъдат поканени на втория етап да говорят по темата на презентацията си пред жури и публика.

Участниците в този конкурс ще бъдат оценявани от жури, включващо представители на Европейската комисия в България, на Екип Европа в България (Team Europe Bulgaria) и на информационната мрежа Европа Директно в България.

Точките, събрани в първия етап, ще бъдат прибавени към точките, събрани през втория етап. 24-те участника, събрали най-много точки, ще получат следните награди:

1) посещениена европейските институции в Брюксел и презентации по европейски теми от служители на европейските институции;

2) специално обучение по умения и презентации по европейски теми – в България;

3) сертификати от Европейската комисия в България за участие в инициативата "Отново на училище" и в младежкия Екип Европа през 2012 година, описващи дейностите по участието в този екип.

 

Формулярът-заявление за участие, мотивационното писмо и презентацията се изпращат само по електронен път на имейл: ECinBulgaria@gmail.com

Срок за изпращане на заявление за участие: 17:30 часа на 21 март 2012 г.

Обявяването на резултатите от конкурса и имената на победителите ще се състои през април 2012 година.

Прочетете пълния регламент на конкурса pdf - 280 KB [280 KB] (EN) pdf - 105 KB [105 KB] и свалете формуляра – заявление за участие msw8 - 96 KB [96 KB] English (en) в конкурса от интернет страницата на Европейската комисия, Представителство в България: http://ec.europa.eu/bulgaria

 

За повече информация:

Въпросите се приемат само в писмен вид на: ECinBulgaria@gmail.com

Всички отговори ще бъдат публикувани на уебсайта на Европейската комисия в България http://ec.europa.eu/bulgaria

Въпроси и отговори

1. I would like to participate in Team Europe Bulgaria. I just wanted to ask what the set topics for the presentations are because I could not find them on the website or we could choose a topic ourselves. And also should the presentation be a PowerPoint or just a text or a combination. Thank you in advance for the information.

Thank you very much for your interest in the competition and for your questions!

4.1.1.c) A presentation, prepared by the applicant, using text and visuals by means of a PowerPoint, Libre office, or other software, on one of the following topics:

  • ·          "Europe 2020" strategy – you may choose one of the objectives or initiatives within Europe 2020;
  • ·          The European Citizens' Initiative – please develop an idea of a European Citizens' Initiative, including a topic, timeline, etc.

The presentation could be on PowerPoint or on Open Office if you prefer.

2. I just wanted to ask another question regarding the presentation if it should be in English or in Bulgarian?

It is your choice. However, it may be better to be in Bulgarian having in mind that the initiative will target Bulgarian students and Bulgarian schools.

3. Причината, поради която ви пиша е въпрос, който въникна докато четох условията за участие в инициативата 'Отново на училище'. Студентка съм по Европейско и Международно право в Хага - втора година. Това, че не съм студент в България означава ли, че не мога да участвам в конкурса?

Това, че сте студентка в Хага не означава, че не можете да участвате в конкурса. Имайте предвид, обаче, че през 2012 година ще разчитаме на младежкия Екип Европа да бъдат активни и да участват в нашите събития, а това е свързано с физическо присъствие в България.

4. Бих искала да ви задам един въпрос по повод на конкурса за доброволци в кампанията 'Отново на училище'. Аз следвам Магистърска програма по Европейско право в Париж 1 Пантеон-Сорбон,'' М1 Droit Européen'',  и бих искала да знам, като българска гражданка, дали имам право да участвам в конкурса, който би допринесъл за бъдещето ми развитие и реализация.

Това, че сте студентка в Париж не означава, че не можете да участвате в конкурса. Имайте предвид, обаче, че през 2012 година ще разчитаме на младежкия Екип Европа да бъдат активни и да участват в нашите събития, а това е свързано с физическо присъствие в България.

5. Добър ден,искам да Ви запитам,едната тема,която давате е Стратегия Европа 2020.Възможно ли е темата на разработката ми да е "Стратегия Европа 2020 в българското образование" или трябва да е свързана с образованието в страните,които обхваща Стратегията?

Да, възможно е.

6. Въпросът ми е дали всеки сам избира темата си  за презентация или тя се задава ? Освен това дали тя да бъде изготвена на power point,word или по друг начин?Има ли други специални условия за тази презентация,като например обем,брой източници..?

Вие избирате сама една от темите за презентацията, които са зададени в 4.1. от Регламента за участие в конкурса:

в) Презентация, подготвена от кандидата, която е подкрепена от текст и визуализация, чрез PowerPoint, Libre office, или друг софтуер, на една от следните теми:

  • ·Стратегията "Европа 2020" – можете да изберете една от целите или инициативите в стратегията;
  • ·Европейската гражданска инициатива – можете да развиете идея за Европейска гражданска инициатива, включително тема, календар, и т.н.

Можете да я направите в PowerPoint. Не сме задали ограничения на слайдовете или източниците, за да имате достатъчно свобода да бъдете креативни, но и да покажете умения за комуникация. Пожелаваме ви успех!

7. Научих за Вашата инициатива Младежки екип Европа и с голямо удоволствие бих участвала, но в момента уча бакалавър във Великобритания, а 2012-2013 ще участвам в Еразъм програма в Германия. Участието в конкурса отворено ли е в такъв случай за български студенти в чужбина?

Това, че сте студентка чужбина не означава, че не можете да участвате в конкурса. Имайте предвид, обаче, че през 2012 година ще разчитаме на младежкия Екип Европа да бъдат активни и да участват в нашите събития, а това е свързано с физическо присъствие в България.

8. Аз съм завършила висшето си образование през 2010г. /магистърска степен/ и работя в европейски информационен център. В такъв случай имам ли право да участвам в конкурса Младежки Екип Европа?

Не. Конкурсът е предназначен за настоящи студенти.

9. Въпросът ми е - цялата информация трябва да е във вид на Power Point презентация, или текстът да е в .doc, а презентацията да е като помощно средство с някои акценти от текста? И ако е само презентация, има ли ограничения за слайдове? Благодаря!

Няма ограничение в броя на слайдовете, като може да направите презентацията в PowerPoint, Open Office или друга програма за презентации. Няма нужда от текст в текстов файл като Word например, имате свободата да бъдете креативни, като в същото време се иска да покажете презентационни умения, затова е и изискването за PowerPoint (или подобна програма) и на втория етап – за презентация пред жури.

10. Искам да попитам дали мога да кандидатствам в конкурса за участие в Младежки Екип Европа при положение, че съм студентка по програма Еразъм в Испания до началото на месец юни. И освен това, дали евентуално презентацията ми може да включва всички цели и инициативи на стратегията "Европа 2020", или трябва да избера само една от тях.

Това, че сте студентка в Испания не означава, че не можете да участвате в конкурса. Имайте предвид, обаче, че ако бъдете допусната до втория етап на конкурса, в периода 3-4 април 2012г. ще трябва да бъдете в София. Освен това през 2012 година ще разчитаме на младежкия Екип Европа да бъдат активни и да участват в нашите събития, а това е свързано с физическо присъствие в България.

Вие избирате сама една от темите за презентацията, които са зададени в 4.1. от Регламента за участие в конкурса:

в) Презентация, подготвена от кандидата, която е подкрепена от текст и визуализация, чрез PowerPoint, Libre office, или друг софтуер, на една от следните теми:

  • Стратегията "Европа 2020" – можете да изберете една от целите или инициативите в стратегията;
  • Европейската гражданска инициатива – можете да развиете идея за Европейска гражданска инициатива, включително тема, календар, и т.н.

В този смисъл, ако изберете първата тема, тя може да включва както всички цели и инициативи на Стратегията Европа 2020, така и само една или няколко от тях.

11. Бих желал да отправя запитване дали прекъснали студенти могат да участват в конкурса.

Конкурсът е предназначен само за настоящи студенти, които са записани към датата на срока за кандидатстване, който е 21 март.

12. Заедно с един мой колега бихме искали да участваме в конкурса Младежки Екип Европа,но имам следния въпрос: Ще може ли да участваме с обща тема и обща презентация ?

Да, можете да участвате заедно с обща презентация, но всеки трябва да изпрати и трите изисквани файла за първия етап на конкурса. Моля да не пропуснете да ни изпратите подписани заявленията за участие, които можете да сканирате.

13. Предстои ми дипломиране, мога ли да кандидатствам.

Да, можете да кандидатствате. Конкурсът е предназначен само за настоящи студенти, които са записани към датата на срока за кандидатстване, който е 21 март.

14. Искам да ви попитам в каква степен подробни и изчерпателни следва да е презентацията ми? Максимално изчерпателна или да е като за нивото и интересите на ученици от гимназията (инициативата "Отново на училище")?

Преценката е Ваша. Нашият съвет е да я направите като за нивото и интересите на ученици от гимназията, заради инициативата "Отново на училище". Все пак имайте предвид също, че ако станете част от екипа, ще бъдете канен за участие и в други наши събития, където публиката би могла да бъде съставена както от учители, така и от експерти, и където ще следва да покажете по-задълбочена презентация.

15. Бих искала да Ви запитам, ако евентуално съм одобрена, кои са датите за посещение в европейските институции и специализираните обучения?

В регламента на конкурса, т.2.1 са посочени ориентировъчни конкретни дати както за посещението на европейските институции, така и за специалното обучение.

16. В момента участвам по програма Еразъм във Франция. Научих за инициативата на Европейската комисия в България относно организирането на конкурс за участие в Младежки Екип Европа. Аз съм силно заинтересована от този проект и бих искала да участвам в този конкурс.
Проблемът е, че на 3 и 4 април, когато трябва да се състои вторият етап от конкурса, аз съм във Франция и тези дни са учебни. Поради тази причина за мен идването в България е по-трудно и от времева и от финансова гледна точка. При евентуалното ми преминаване във втори етап на конкурса аз предполагам, че ще бъда уведомена след крайния срок на първият етап /21 март 2012/, което е доста късно за мен, като се има предвит обстоятелството, че аз трябва да закупя самолетен билет. Моят въпрос е следният: дали е възможно да ми предложите някакво решнение на проблема?

Здравейте! В случай, че преминете към втори етап от конкурса, ще използваме онлайн връзка, за да представите своята презентация, и да отговорите на няколко въпроса.

Информация: http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/210212-tejunior_bg.htm

Диана Петрова
координатор общински офис Казанлък
Информационен център „Европа директно”- Стара Загора
бул. "Ген. Столетов" 127
тел: 042 605007       
тел./факс: 042 638075
е-mail: europedirect@szeda.eu
web: http://www.europedirect.szeda.eu/
офис Казанлък
бул."Розова долина" №6
тел. 0431 98260 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Автобусно разписание:



Виж


Какво не видяхте: