Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Община Казанлък е просперираща и успешна община

 

Интервю на кмета на община Казанлък Галина Стоянова по случай 12 октомври – Ден на българската община

1.    Каква оценка давате на община Казанлък за развитието й през периода, в който я ръководите? Считате ли, че това което успяхте да направите през тези месеци, накара Вашите съграждани да ви повярват, че до края на мандата Ви Казанлък ще се превърне в град първа категория?

Галина Стоянова:  Бих искала да споделя, че Община Казанлък постигна много през последните 10 месеца и това ми дава повод за оптимизъм и за гордост от резултатите, които отчитаме. Много от целите, които си бях поставила в Програмата за управление, бяха постигнати за по-малко от една година на мандата ми като кмет на община Казанлък, а други са в процес на реализация.

Моята програма е доста конкретна и във всяка една сфера вече има и конкретни резултати, което говори за един добре подбран, макар и млад екип, който работи непрекъснато, екип, съставен от организирани и находчиви хора, които са в добър диалог с гражданите. Една от първите промени, която направих с цел   подобряване  административното обслужване на жителите на общината, е събирането на отделите в една сграда, с което се въведе по-гъвкава организация на общинска администрация. Смея да твърдя, че няма сигнал на гражданин, който да не е чут и взет под внимание от администрацията. Ние променихме философията на взаимоотношенията между местната власт и гражданите – т.е. всичко, което вълнува хората, да стига до нас и да намира адекватно решение.

2.   По колко проекта работи Община Казанлък и каква е общата стойност на усвоените пари по различните програми?

Галина Стоянова:  Всички проекти, по които работи в момента Община Казанлък, са на стойност 62 350 527 лв., като има само два наследени от предходния мандат проекти на стойност 6 млн.100 хил. лв. Това говори, че сегашното ръководство на Общината е успяло да активизира значително работата по проекти по оперативните програми на ЕС и в момента има спечелени, в процес на изпълнение и очакващи класиране проекти за над 56 млн. лв. Тук трябва да се има предвид, че при предишното управление има доста пропуснати шансове за реализация на проекти, които няма как да се случат, тъй като този програмен период вече приключва и през следващия няма да бъдат отворени същите схеми. Но за сметка на това Община Казанлък в момента използва всички възможности, за да реализира колкото се може повече, много добри и важни за общината проекти.

3.    Посочете три направления за развитието на общината, които ще бъдат сред приоритетите Ви през следващата година? Само на туризма ли разчитате като основен източник за развитието на местния  бизнес?

 

Галина Стоянова: Приоритетите, които са важни  за развитието на община Казанлък, са образованието, културата, туризмът, инфраструктурата, здравеопазването. Това са повече от три направления, но определено приоритетна и важна е всяка една сфера от обществения, икономическия и социалния живот в нашата община. Първите три, които посочих, бяха на преден план през изминалите 10 месеца.  Изпълнихме мерките за енергийна ефективност в 7 казанлъшки училища, като официалното приключване на проекта в последните четири училища ще бъде направено на 12 октомври. В сферата на здравеопазването спечелихме два проекта за  ремонт, реконструкция и оборудване на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД – Казанлък. Спечелихме проекти в сферата на туризма и работим изключително активно и целенасочено за превръщане на Долината на розите и тракийските царе в една от най-атрактивните световни туристически дестинации. Сами виждате, че извършихме ремонт, реконструкция и асфалтиране на изключително голям брой улици в Казанлък, в населените места и по 4-класната пътна мрежа – общо 42 позиции, което не е правено не с години, а с цели кметски мандати. Размерът на средствата за реализираните дейности в община Казанлък са – за асфалтиране  1 834 110 лв., за строителство - 1 834 110 лв, за инженеринг – 563 462, за проектиране на обекти, вкл. за кварталите „Кулата” и Крайречен” и улиците „Севт”, „Москва” и „Кенали” – 116 768 лв. Тук бих уточнила,че всяка стотинка от приходите в общинския бюджет отидоха и отиват по предназначение.
Между местната власт и бизнеса има непрекъсната връзка и в края на м. октомври ще свикаме Съвета за тристранно сътрудничество, като ще представим на местния бизнес икономически анализ на община Казанлък. Така заедно – бизнес и местна власт, ще работим за развитието на общината. Искаме и по-добро взаимодействие между бизнеса и професионалните гимназии на територията на общината, за да могат предприятията да разчитат на млади и добре обучени кадри.

4.    По време на предизборната кампания Вие обещахте, че за развитието на община Казанлък ще разчитате предимно на младите хора, на техния потенциал, креативност и идеи. Колко младежи до 30 години работят в общинска администрация и каква оценка поставяте за тяхната работа? Оправдават ли те доверието, което им гласувате?

Галина Стоянова: Постарахме се на всички свободни работни места да бъдат назначени млади хора. За съжаление, не на всяка свободна позиция се явиха млади хора, вероятно защото заплащането в администрацията не е особено високо. Но съм доволна, че значително се подмлади общинска администрация – 15 са служителите на експертни места до 30-годишна възраст. Младите хора са гъвкави, мобилни, с много идеи и това е важно за работата в общината. Основната част от администрацията е във възрастовата граница 30-40 години, което означава опит, знания и креативност.

5.    В чисто човешки план какви са трудностите във Вашето управление? На кого разчитате, за да ги преодолявате по-лесно?

 

Галина Стоянова: Трудности винаги има в управлението на една структура. Пък и те мобилизират човек да влага повече енергия, сили, да търси начини и възможности да решава въпросите. Разчитам на своя екип и на всички общински служители, които работят с висока отговорност, с професионализъм и с желание Казанлък и населените места да просперират, а гражданите да намират в наше лице най-доброто местно самоуправление.

6.    Имате перфектно взаимодействие с Общинския съвет, за разлика от предишното управление. Останаха ли в миналото тези „войни” и как работите с  опозицията в местния парламент?

Галина Стоянова: Благодаря на общинските съветници, на председателя на ОбС Николай Златанов за разбирането при решаване на важните въпроси, касаещи Казанлък, населените места и хората, които живеят тук. Намирам  разбиране и подкрепа от страна на местната законодетелна власт и се радвам за това.

7.    Какво ще пожелаете на Вашите колеги в общинска администрация за професионалния им празник – 12 октомври? Ще ги изненадате ли с повишение на заплатите през следващата година, например?

 

Галина Стоянова:  Искам да споделя, че за мен и за администрацията тези 10 месеца бяха много важни, защото именно за това време администрацията стана по-гъвкава, по-оперативна, по-отговорна, работеща в помощ на гражданите. Пожелавам на всички общински служители да бъдат здрави, да работят отговорно и с мисълта, че не са чиновници, а специалисти и професионалисти, които са тук, за да бъдат в подкрепа на гражданите и имат своя важен принос в цялостното развитие на общината.


8.    И накрая, няколко думи към Вашите съграждани. Какво бихте им казали по повод  Деня на българската община?

Галина Стоянова:  На 12 октомври 2012 г. се навършват 134 години от създаването на Община Казанлък. Днес нашата община е успяваща и просперираща. Нека гражданите приемат общинска администрация като свой партньор. Гражданите са наш коректив и ние приемаме всяка критика, но нека тя да бъде конструктивна и градивна, за да вървим заедно напред.
Пожелавам на  жителите на общината здраве, позитивизъм и вяра, че ще направим Казанлък и населените места още по-привлекателни и уютни места за живеене.


Димир Говедаров

 

coronavirus.bgloading...