Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

80% от сдруженията на бизнеса подкрепят въвеждането на системи за качество и устойчиво развитие на тИво Маринов: Новите стандарти ще позиционират България като туристическа дестинация в по-висок клас на световния пазар

80% от сдруженията на бизнеса в туристическия бранш подкрепят въвеждането на национални системи за сертифициране на качеството и устойчивото развитие на сектора. Като резултат от въвеждането на системите компаниите очакват увеличаване на броя туристи в България и ръст на приходите в платежния баланс. Това заяви заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов на заключителна пресконференция за отчитане резултатите от изпълнението на проект „Стимулиране на качеството и устойчивото развитие на туристическите предприятия”. Той се финансира по ОП „Регионално развитие” и цели да повиши конкурентоспособността на националния ни продукт и пазарните му позиции в страната и зад граница.

Потребителите на туристически услуги стават все по-взискателни към качеството на продукта, което означава, че печелившата бизнес стратегия вече не е да си конкурентен само на базата на цената, подчерта зам.-министър Маринов. Нуждаем се от нови, общопризнати стандарти, които да позиционират България като туристическа дестинация в по-висок клас на световния пазар - като качество и добавена стойност, добави той.

Системите за сертифициране, които се предлагат, са доброволни и въвеждането им зависи изцяло от желанието и готовността на бранша да се сертифицира - хотели и ресторанти, туроператори и туристически агенти, оператори на специализирани туристически услуги, атракции и места за посещения, транспортни компании, информационни центрове и др.

При разработването на стандартите са проучени 11 системи за оценка на качеството на водещи дестинации - като Франция, Испания, Швейцария, Австрия и др., а за сертифицирането на устойчивото развитие на туризма – 51 системи на регионално, национално и международно ниво. Въвеждането им у нас ще позволи на фирмите да повишат качеството на продукта, да получат признание и в крайна сметка – работещи системи за управление и по-добри възможности за бизнес и приходи, заяви Десислава Михалкова, старши експерт в МИЕТ и ръководител на проекта. Според нея в дългосрочен план това ще стимулира местната икономика и устойчивото развитие на сектора, както и ще подобри имиджа на дестинацията България като цяло.

Разработените национални системи за сертифициране ще бъдат внесени за обсъждане в Българския институт за стандартизация и може да бъдат въведени до 2 години. Очакванията са в краткосрочен план да се сертифицират около 1000 туристически предприятия, а в дългосрочен  - около 12 хил. компании, или една трета от работещите в сектора. Ако решат да се сертифицират, кандидатите ще трябва да изберат акредитирана фирма, за да осъществи оценка на съответствие със стандарта. Сертификатите ще важат за 3 години. По смисъла на тези стандарти ще се оценява  системата за управление на процесите в дружествата. Във всеки от туристическите обекти ще се оценява целият процес на обслужване – от посрещането до изпращането, в това число компетенции на персонала, ниво на предлагани услуги и атмосфера за почивка.